Det var helseminister Ingvild Kjerkol og barne- og familieminister Kjersti Toppe som lanserte nasjonalt forløp i et webinar 16.februar.  Helsedirektoratet beklager feilen som oppstod under lanseringen  og har derfor publisert et opptak av webinaret på sine nettsider: 

https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/lansering-av-nasjonalt-forlop-for-barnevern-kartlegging-og-utredning-av-psykisk-somatisk-og-seksuell-helse-tannhelse-og-rusm

Det er svært gledelig å se at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir) og Helsedirektoratet samarbeider om at barn og unge skal få bedre helhetlig hjelp. Forløpet skal sikre et tettere "stillas" rundt barn og unge mennesker som er i vanskelige livssituasjoner. - Sektorivergripende rettigheter krever samarbeid mellom helse og barnevern og forløpet blir et verktøy for å sikre samarbeid, sa ministrene. 

Ministrene understreket at forløpet blir å anse som grunnsteinen i helsesatsingen overfor barn og unge. Forløpet er en forlengelse/utvidelse av pasientforløp rus og psykisk helse og det er barneverntjenesten som har igangsettingsansvar. 

Forløpet presenterer ingen nye lovbestemmelser, men er en viktig erkjennelse av silotenkning og byråkrati. 

Om vi skal peke på svakheter i innsatsen er det manglende plan for systematisk implementering. Helseministeren pekte på sjekklister i forløpet, men opplæring er opp til hver enkelt kommune. Dette vet en fra tidligere at rammer utviklingen av tjenestene hardt. Implementering må prioriteres skal barn og unge få en bedre hverdag. Fine ord i dokumenter og bestemmelser er lite verdt uten strukturert handling. 

10.mai setter Fagrådet denne problemstillingen på dagsorden på vår ruspolitiske arena hvor vi setter fokus på hvordan møte og stå i det faktum at barn, ungdom og unge voksne ruser seg. Skal vi bedre tilbudet må samarbeidet og samhandlingen forbedres.
Ingvild Kjerkol kommer sammen med mange andre.
Se program og meld deg på her