Høringskonferansen blir digital med en mulighet for fysisk deltakelse for et begrenset antall ut fra gjeldende smittevernsregler. Dato og påmeldingslenke kommer!

Mange er spente på hva regjeringens forslag blir. Vil de følge rusreformutvalget sine forslag eller vil de moderere forslagene?

Tvang, straff og skam er til hinder for god helse. Hvem kan svare ærlig på spørsmålet "hva er viktig for deg?" med trusselen om straff eller tvang hengende over hodet? Derfor skal regjeringen snart legge frem en historisk rusreform for Stortinget, der vi går fra å straffe mennesker til å hjelpe mennesker. Bruk og besittelse av ulovlige rusmidler skal bli møtt med tilbud om hjelp, ikke straff. Målet er å bygge ned terskelen for å nå frem med hjelp og fjerne stigmatiseringen.
Bent Høie, Sykehustalen 14. januar

Kronikker og leserinnlegg har florert etter at utvalgsleder Runar Torgersen overleverte NOU'en til Helse- og omsorgsminister Bent Høie i desember 2019. Mange aktører og debattanter har trukket opp framtidsbilder over ulike scenarioer. Noen er optimister - andre maler et dystert bilde - særlig knyttet til ungdom og unge voksne. 

Vi arrangerte høringskonferanse i januar 2020 om innholdet i NOU'en - nå arrangerer vi en ny dagskonferanse om regjeringens innstilling. Vi gleder oss til å samle rusfeltet igjen og få fram bredden av synspunkter. 

Ta kontakt om du allerede vil sikre deg en av de få fysiske plassene. 

 
Priser og betingelser:

Digitalt: 200 kroner for medlemmer, andre 300 kroner  
Fysisk:   700 kroner for medlemmer, andre 900 kroner

 

Tre forhold var viktige for NOU-utvalgets vurderinger:

 

  1. Straff har ikke hindret utbredelse av narkotika
  2. Kunnskap om effekten av straff som hjelp viser små og usikre fordeler
  3. Erfaringer fra andre land gir ikke grunnlag for å anta at en dreining fra straff til hjelp vil øke bruken av rusmidler