- Rusreformen kan gjøre en stor forskjell i barn og unges liv og vi håper at Arbeiderpartiet lytter til de som rammes av dagens system, sier proff i Forandringsfabrikken Dania.

Vi har invitert proffene til et Teams-møte der vi snakker om rusreformens skjebne.  

Mange barn og unge sier tydelig at det alltid er en grunn når de ruser seg og at straff ikke funker. Fra barn handler rus om at de flykter fra vonde følelser, mangler tilhørighet og ikke føler de passer inn noe sted eller har opplevd vold, omsorgssvikt og overgrep.
Sitat fra Forandringsfabrikkens brev til Arbeiderpartiet signert av 56 proffer

Klokhet om rus

Forandringsfabrikken vet hva de snakker om. I 2018 snakket de med 58 ungdommer som selv strevde med rus. Resultatet ble rapporten "Klokhet om rus" som beskriver hvordan vi kan hjelpe unge før de havner i rus, hva som er nyttig hjelp fra hjelpesystemer og skole underveis og hva som må forandres i Norge. 

Vi må tørre å tenke nytt, sier proffene.

Rapporten ble også grunnmuren til Forandringsfabrikkens høringssvar på rusreformen, der de tydelig støtter ideen om en prinsipiell omlegging av ruspolitikken fra straff til hjelp. - Når dette er på plass må alle detaljene diskuteres nøyere, sier Sara Bondø, politisk rådgiver i Forandringsfabrikken. Hun er klar på at enkelte deler av reformen må arbeides grundigere med, men først og fremst må vi få avkriminalisering på plass.  

I tillegg til rapporten har Forandringsfabrikken siden 2008 systematisk hørt barn og unge med erfaring fra barnevernet. Unge som har erfaring med å streve på skolen, vokse opp med dårlig råd, streve med vonde følelser og/eller som bærer på vonde minner. Tilsammen bygger høringsinnspillet på svar fra ca 300 unge med erfaring fra å ruse seg.

De unge takker regjeringen

At unge som ruser seg, nå i stedet for å få straff skal få hjelp, har vært et kjempetydelig ønske fra de unge, sier proffene. De takker regjeringen i sitt høringssvar for at regjeringen er modig og vil prøve noe nytt, og hører på de som har vært gjennom dette selv. Videre takker de rusreformutvalget for å ha bygget videre på at unge nå skal få hjelp i stedet for straff.

Unge som ruser seg har lenge sagt at måten de blir møtt på i dag av politi, gjør at de mister mer tillit enn det bygger tillit. Det har for mange gjort det vanskelig å bli rusfri. Nå er vi et godt stykke på vei mot at unge skal få hjelp til det rus egentlig handler om, som er noe vondt inni følelsene.
Sitat fra Forandringsfabrikkens høringsinnspill

Hva rus egentlig handler om 

- Alle fagfolk som skal jobbe med unge som ruser seg må ha opplæring i at rus handler om at man flykter fra vondt, mangler tilhørighet og/eller bærer på erfaringer fra vold og omsorgssvikt, sier proff Dania. Hun peker også på at dagens system ikke ivaretar barns rettigheter etter Barnekonvensjonen i tilstrekkelig grad. Barnekonvensjonen går foran alle andre lover, understreker hun. - Men mange barn kjenner ikke til hvilke rettigheter de har, det er ikke så rart når barnekonvensjonen ikke er tatt godt nok inn i norske lover. Dette kan rusreformen endre på, sier hun. 

- De fleste av ungdommene vil slutte å ruse seg, men det er nesten umulig å slutte med rus, hvis en ikke får hjelp til å jobbe med de vonde opplevelsene og følelsene dette handler om. Mange unge har hatt erfaringer med at voksne fokuserer på selve handlingene eller måten barnet oppfører seg på, i stedet for å undre seg over og spørre hva det egentlig handler om. Å nå inn til det som er vondt, betyr å spørre og grave etter grunnen til at unge gjør som de gjør, sier proffene 

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som jobber for å gjøre barnehager, skoler og hjelpetjenester bedre. Ideen er at barn og unge har viktig kunnskap om systemene som de er avhengige av. Målet er at systemene som er laget for barn og unge, skal oppleves trygge og nyttige for dem. Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk samlet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, politi, NAV, rettssystem og kriminalomsorg. 

Fagrådet er imponert over Forandringsfabrikkens høringssvar og innsats i å kartlegge barn og unges erfaringer. Vi ber Arbeiderpartiet og andre politikere og aktører om å ta deres stemmer på alvor.