Til helgen er Arbeiderpartiets landsmøte og Politisk kvarter hadde i den anledning en debatt mandag 12. april med Tore Onshuus Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag og Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen kommune.

Mens Sandviks tilnærming er at avkriminalisering er galskap, er Mjøs Persens at straff ikke virker. Debatten synliggjorde i stor grad hvilken utfordring partiet og regjeringen står overfor før landsmøtet. 

Er et kompromiss mulig?  

Forhandlinger i redaksjonskomiteen for å lande et kompromiss før Arbeiderpartiets digitale landsmøte 15.-17. april er forsøkt, uten hell. 

Det er viktig å minne om at rusreformen, slik regjeringen foreslår, er konservativ i manges øyne. Det er også viktig å understreke at narkotika fortsatt vil være ulovlig etter en eventuell tilslutning. Dette siste er spesielt viktig å merke seg ettersom ordet avkriminalisering ser ut til å forvirre både politikere og journalister.

Flere punkter skaper debatt og splitter Arbeiderpartiet;

  • Likhet for loven
  • Politiets mulighet til å avdekke større kriminalitet
  • Reaksjoner overfor fest- og rekreasjonsbrukere
  • Ungdom og forebygging

 

Mener rusreformen er venstrehåndsarbeid

Et oppsiktsvekkende utsagn fra Sandvik var påstanden om at regjeringens forslag til rusreform er et venstrehåndsarbeid. - Vi må ha en sosial reform som faktisk hjelper rusavhengige, sa Sandvik. - Vi kan ikke kjøre ut et eksperiment som vi ikke vet konsekvensen av og som ikke tilbyr mer hjelp enn en halvtime på et kommunalt kontor. Noen av uttalelsene fra Sandvik er feil. Arbeidet fra regjeringen er basert på en grundig utredning (NOU utvalget) hvor kommunene var representert. Lengden på den obligatoriske samtalen er ikke tidfestet noen steder, men Helsedirektoratet vil få i oppdrag å se på det. Politisk retorikk er et virkemiddel, men krever at en ikke kommer med feilaktige påstander.

På den annen side kan en påstå at dagens praksis har like fullt karakter av et eksperiment, noe Marte Mjøs Persen understreket ved å framheve at rusreformen er nødvendig og et viktig skritt for å blant annet møte ungdom i risiko med dialog og på en mer tillitsbasert måte - med rom for hjelp framfor straff. 

Stigma og stempel

Sandvik mente at det bør være visse medisinske betegnelser som bør ligge til grunn for at folk skal slippe straff eller for å kunne åpne opp for differensierte reaksjoner. Han ble imidlertid usikker på spørsmålet om de vanskelige overgangene for når du er "narkoman nok" eller "avhengig nok" til å bli møtt med hjelp framfor straff. Denne overgangen er nærmest umulig å finne sa Sverre Nesvåg på Fagrådets høring 3.mars i år.  Sandvik vil overlate til den enkelte politimanns skjønn å gjøre denne vurderingen. Stigmatisering og et "stempel" på folk er nettopp ett av flere mål som rusreformen ønsker å unngå med sine forslag.

- Det ser ikke ut som at Arbeiderpartiet vil støtte regjeringens forslag fullt ut sier politisk kommentator Magnus Takvam, men er usikker på om det kan bli enighet om et kompromiss. Her er spørsmålet om tilhengere av reformen i Arbeiderpartiet kan leve med et skille mellom reaksjoner for avhengige og rekrasjonsbrukere som et første skritt, sier Takvam.                                                                                                            

Vi ønsker Arbeiderpartiet alt godt for sine diskusjoner under landsmøtet og vi håper flest mulig tar seg tid til å lese regjeringens forslag grundig før de kaster seg ut i debatten. Vi er spent på om partileder Jonas Gahr Støre tar grep for å lande et kompromiss slik han antydet forrige uke.