Evner vi å se selvkritisk på hvordan vi organiserer tjenestene våre eller har vi blitt oss selv nok? Retter vi innsatsen dit den gir best effekt av behandling og oppfølging?

I 2015 skrev Anlov Peter Mathiesen boken "Omsorgsindustrien, utenforskapet og nødsprofitørene". Boken har fått mye oppmerksomhet. Noen har følt seg kraftig kritisert og mistenkeliggjort, mens andre har hevdet at denne type bøker er nødvendig for å bringe utviklingen av feltet videre. På årets ruspolitiske seminar 27. april kommer Anlov P. Mathisen under overskriften "Mangler rusfeltet evnen til selvkritikk?". 

Opptrapping i rusfeltet – får vi bedre resultater?
Over flere år har det vært en klar politisk satsing på rusfeltet. Mange nye strategier og forventninger er lansert. Samlet øker ressursene med betydelig beløp, men blir det bedre resultater? Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner seminaret med seminarets hovedtittel som tema.

Deretter følger utfordringer ved organisering og målinger. Tør vi å måle de rette tingene? Bidrar dagens organisering til et optimalt pasientforløp fra kommune til spesialisthelsetjenesten og tilbake i kommunene? Hva svarer pasientene og er vi opptatt av deres mening?

Dyktige innledere
Møt dyktige innledere og debattanter i Anlov P. Mathisen, Sverre Nesvåg, Mona Haugom, Arne Johansen, Jan Gunnar Skoftedalen, Hanne Brorson, John I Danielsen, Tommy Sjåfell, Kenneth Arctander, Guri Spilhaug og Ole Hope.