Trekker suspensjonene
Stiftelsen Bergensklinikken trekker suspensjonen av Kari Lossisus og Eva Karin Løvaas. På grunn av faglig uenighet sier Lossius og Løvaas opp sine stillinger i Bergensklinikken.

Bergensklinikken mistenker ikke at det ligger mislige forhold til grunn ved rapportering og vil arbeide videre med rapportering på systemnivå.

Vi må ta vare på gode fagfolk
Fagrådet er glad partene kom til en enighet slik at denne saken kan legges død for alle parter. Dette har vært krevende for alle. For rusfeltets del håper vi Lossius og Løvaas finner nye arbeidsoppgaver innenfor fagområdet vårt. Vi må bevare gode fagfolk.

For Stiftelsen Bergensklinikken håper vi dette er med på å bringe ro og at det igjen blir god rusbehandling som blir hovedtema i omtale av klinikken.

Fagrådet ønsker alle parter lykke til videre!