Over flere år har Bergen kommune med stolthet, faglig nytenkning og selvtillit bygget opp sine tilbud på rusfeltet. Resultatene har ikke uteblitt - overdosetallene er halvert og folk har kommet i gang med både rehabiltering og aktiviteter. Nå foreslår imidlertid byrådet å skjære ned på de vellykkede tiltakene - til tross for at kommunen beholder midlene fra Opptrappingsplanen. Begrensede åpningstider og stengte tilbud kan bli den nye hverdagen.

Jeg lurer på om de hadde foreslått noe sånt hvis det var deres barn eller familie som hadde problemer med rus. De aner ikke hvordan vi pårørende sliter med disse som er så ødelagt.
Fortvilet pårørende 

Detaljstyring og ingen faglig forankring?

Kommunebudsjettforslaget i Bergen skisserer kraftige kutt i lavterskeltilbudene. På et overraskende høyt detaljnivå beskriver forslaget blant annet reduserte åpningstider, begrenset til dagtid. 

Konkret har bystyret foreslått å redusere åpningstiden for MO-senteret Nesttun, MO Gyldenpris og Tverrfaglig overdoseteam, som når ut til nær 2000 unike brukere. På MO Gyldenpris alene kommer mellom 100 og 125 brukere innom  - på en vanlig ettermiddag og kveld. Med andre ord er det et betydelig antall personer og pårørende som blir berørt.

Fagrådet erfarer at kuttene var ukjent for mange sentrale fagpersoner innen psykisk helse og rus i Bergen og at budsjettforslaget kommer uten faglig involvering og forankring. Det har videre kommet sterke negative reaksjoner på forslaget fra spesialisthelsetjenesten og bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet.

Regjeringen, ved kommunalminister Nicolai Astrup, har gitt beskjed til alle norske kommuner om at de vil få dekket sine ekstra kostnader knyttet til korona og at pandemien ikke skal være årsak til kutt i tilbud.

Visst kan folk bli rusfri, men først må de overleve

Fleksible tjenester krever bemanning også utenfor kontortid. Nå blir ettermiddager, kvelder og helger overlatt til familie, venner og frivillige. De gjør en uvurderlig jobb, men kan ikke erstatte lavterskeltilbudene.

Konkret kan vi tegne et raskt bilde med noen få tall: Seks av ti brukere kom på kveldstid i 2019 (mellom klokken 15 og 20.30) til de aktuelle MO-sentrene. Mer enn seks av ti overdoser (65 prosent) som ansatte ved MO-sentrenes Dagavdeling rykker ut til, skjer på ettermiddagsskiftet. I 2019 rykket de ansatte ut til 315 overdosetilfeller, 205 av dem var på kveldstid.

Med et sånt budsjettforslag høres det ut som om vi bare deler ut litt kaffe. Vi har mange brukere som ikke har noe som helst tillit til systemet. Om vi skal drive likt som andre blir kontaktflatene inn mot brukergruppa små - og vi vil miste mange - både blant de dårligste, men også blant de nye i miljøet. Tilgjengelige og fleksible tjenester er avgjørende.
Hugo Torjussen, enhetsleder og Andreas Lund Heldal, fagleder MO Gyldenpris

Ingen lavterskeltjenester i Bergen vil være åpne på kveld eller helg om forslaget går gjennom. Fra før har andre lavterskeltjenester fra frivillige organiasjoner mistet økonomisk støtte i kommunen.

Vi har gjort mye riktig de siste årene i Bergen - og vi ligger lavere i overdosedødsfall enn på mange år. Om vi ikke kan ha åpne tilbud på kveldstid og i helger blir jobben med å forhindre overdoser veldig vanskelig.
Susanne Irene Trønnes, prosjektleder Overdosestrategien Bergen

Vil gå ut over smittevern!

En annen konsekvens av forslaget er at smittevernet blir rasert for pasientgruppa. I praksis vil det ikke bli delt ut rent brukerutstyr etter klokka 14.00 på hverdager og ikke i det hele tatt i helger. Midt i en pandemi og med en hepatittstrategi med nullvisjon er forslaget mildest talt forunderlig.

Fra minstestandard til forbilde og tilbake til minstestandard

Bergen kommune har de siste årene gått fra å være et ruspolitisk “katatrofeområde” til å bli en fremtidsrettet kommune, særlig med tanke på hvordan det offentlige skal håndtere folk med rusproblemer. Bergen har på forbilledlig vis fram til nå, i stor grad prioritert midlene fra Opptrappingsplanen slik regjeringen har lagt opp til. Byråd Erlend Horn var i førersetet i å bedre tilbudene i Bergen kommune i sin første fireårsperiode og vant i 2019 Fagrådets pris for sitt gode ruspolitiske arbeid. 

Min visjon er at vi skal gå i front nasjonalt, men også internasjonalt. At de sier: Look to Bergen, når det gjelder rusfeltet.
Erlend Horn, om Bergens nye rusplan i 2017

Med forslaget som nå foreligger fra byråd for arbeid, sosial og bolig (som inkluderer rusfeltet) Lubna Boby Jaffery (Ap), forsvinner flere at nåværende finansbyråd Erlend Horns viktige brikker. 

Bergen går fra faglig stolthet tilbake til en minstestandard og et minimumstilbud. Som finansbyråd har Erlend Horn stor påvirkning på budsjettforslaget og det er vanskelig å forstå budsjettforslaget som noe annet enn et stort politisk nederlag for Horn og Venstre.

En god og rettferdig by kjennetegnes gjerne ved hvordan de mest sårbare blir behandlet. Byrådet ønsker å føre en politikk som er offensiv og raus i møte med byens vanskeligstilte. 
Fra Byrådets styringsplattform 2019

Fagrådet er svært overrasket over det som nå skjer i Bergen. Prosessen oppfattes som - i tillegg til å ende opp i drastiske forslag - å ha vært lukket og udemokratisk. Ett år etter Byrådets presentasjon av sin styringsplattform foreslås nå et kutt på ti millioner. Verken ledelsen ved MO Gyldenpris eller fagmiljøet har vært involvert i prosessen. Vi håper at de siste ukene, før Bystyret skal avgjøre saken i desember, vil åpne for ny diskusjon og ende opp i en tydelig forankring i kommunens egen rusplan og plattform.

Vi har kommet langt , men vi må ikke hvile – ting er ikke ordnet. Det er en enorm stor kamp om ressursene. Utrolig viktig at vi fortsatt prioriterer rusfeltet. Nå må vi vinne kampen om at rusfeltet fortsatt skal løftes frem. 
Erlend Horn, fra takketalen for Ruspolitisk pris 2019

Bystyret i Bergen skal vedta budsjettet 16. desember, men før den tid skal det arbeides med forslaget i de ulike komiteene. Fagrådet forventer at flertallet i bystyret stemmer ned forslaget fra byrådet og opprettholder tilbudene på rusfeltet i kommunen.