Jaffery er 39 år og utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. Hun var statssekretær i Kulturdepartementet i regjeringen Stoltenberg  i perioden 2009 - 2012 og har også vært politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet under Bjarne Håkon Hansen. Etter dette har hun arbeidet i blant annet Spekter, kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, busselskapet Tide AS og nå sist i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

I Bergen har rusfeltet vært i byrådsavdelingen for arbeid, sosial og bolig også i forrige periode, skilt fra annen kommunal helsetjeneste.

I byrådserklæringen som ble presentert mandag kveld skriver skriver partiene:
En god rusomsorg vil være en prioritert oppgave i årene som kommer og byrådet vil derfor videreføre et slagkraftig overdoseteam, og sikre at Bergen fremdeles skal oppfylle rammene i den nasjonale opptrappingsplanen på rusfeltet til kommunale rustjenester.

Byrådet ønsker å satse på skadereduserende tiltak, for å redde liv og sikre verdighet, samt styrke satsingen på rehabilitering for å hjelpe mennesker ut av rusen. Bergen kommune skal spille på lag med ideelle initiativ i byen og stiller seg positive til et mangfold av aktører innenfor rusomsorgen. Samtidig skal ruspolitikken være kunnskapsbasert, og helsefaglige anbefalinger må være premissgivende i spørsmål knyttet til rus.

Bergen kommune har i stor grad brukt midlene i Opptrappingsplanen til rusfeltet og Fagrådet er glad byrådet forplikter seg til det videre. Byrådet har en ambisiøs erklæring hvor de vil etablere ett MO-senter til i sentrum og etablere røykerom (ikke fullverdig brukerrom) på alle MO-senterne. De skriver:

Byrådet vil jobbe for å få rett til å kunne etablere røykerom på mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) med lavterskelprofil uten å måtte etablere fullverdige brukerrom med injiseringsrom. Byrådet vil arbeide for opprettelsen av nytt MO-senter i sentrum, med fokus på arbeid, aktivitet og brukermedvirkning. Det vil aldri være aktuelt for byrådet å akseptere en praksis der mennesker med rusavhengighet jages fra sted til sted.

Byrådet vil også styrke Utekontakten og det oppsøkende arbeid i alle kommunens bydeler, ikke bare sentrum.

Fagrådet ønsker Lubna Jaffery lykke til som byråd og håper hun prioriterer rusfeltet like høyt som sin forgjenger Erlend Horn. Trygt er det å vite at Horn sitter med pengesekken og dermed kan påse at byrådet oppfyller rammene i Opptrappingsplanen for rusfeltet.