Antall kokainbeslag er høyere enn noen gang tidligere og tre rekordstore beslag på 803 kg, 712 kg og 150 kg i Bama bananesker, sørger for øverste pallplassering for kokain, i første halvdel av 2023. De beslaglagte mengdene er flere titalls ganger større enn normalt. KRIPOS opplyser at det er beslaglagt 1 753 kg kokain fordelt på 995 beslag. 

Styrkegraden er også svært høy i både små og store beslag, skriver politiet.no.

Kripos' narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Rapporten viser utviklingen for en rekke stoffer, og viser samtidig tall fordelt på politidistriktene.

KRIPOS advarer spesielt mot nitazener

En annen hovedtrend som KRIPOS beskriver er knyttet til nitazener. Nitazener er svært potente syntetiske opioider som første gang ble beslaglagt i Norge i 2022. Nitazener er en gruppebetegnelse, også kalt benzimidazoler. Fra Europa meldes det også om økende bekymring knyttet til nitazener.

Antallet beslag i Norge er foreløpig lite, men mange nitazener er like potente som mange fentanylvarianter, skriver KRIPOS. De representerer derfor en stor risiko for overdose og overdosedødsfall og er allerede knyttet til flere slike hendelser i Norge. Nitazener ble oppført som gruppe på narkotikalisten i mai 2023.

Fordeling av antall beslag 

Mens kokain utgjør ti prosent av total antall beslag, utgjør hasj og marihuana til sammen 41 prosent, amfetamin og metamfetamin utgjør til sammen 15 prosent, det samme gjelder for benzodiazepiner. Anabole steroider utgjør seks prosent, mens MDMA, heroin, opioider, GHB med flere, er nede på en til tre prosent av totalen.

KRIPOS beskriver at det i første halvår er beslaglagt 1 384 kg hasj, marihuana og cannabisplanter fordelt på 3 616 beslag. Totalt antall cannabisbeslag er noe høyere (tre prosent) sammenlignet med 2022. Som i Europa for øvrig, har styrkegraden både i hasj og marihuana økt kraftig siden 2008-2010. I Norge har gjennomsnittsverdiene i analyserte hasjbeslag ligget rundt 28-29 prosent THC siden 2018. Hittil i år er gjennomsnittet litt høyere (31 prosent), men med store variasjoner (fra 1 til 39 prosent). Første halvår er det gjort 375 beslag av cannabisfrø mot henholdsvis 415 og 299 beslag i samme perioder i 2022 og 2021. Som tidligere år, er det også beslaglagt en del produkter med THC, blant annet cannabisolje, godteri og kaker. 

Les hele rapporten fra KRIPOS ved å klikke her