Er dette så følelsesmessig sterkt at voksne lar avmakten styre valg av tiltak? Settes det for ofte inn ukloke og ikke kunnskapsbaserte tiltak? Vet vi nok om hva som virker? Rett til helsehjelp for dem som er under 18 år inkluderer ikke automatisk rett til rusfaglig hjelp. Er dette en systemsvikt i seg selv?

10. mai arrangerer vi Ruspolitisk arena. I år setter vi søkelyset på barn, ungdom og unge voksne som ruser seg.

Over noe tid har vi sett at samarbeid og samhandling ikke har vært god nok, inkludert der barnevernet er involvert. Men vi finner også svakheter på systemnivå helt opp på departementsnivå.

Vi inviterer de ulike aktørene til å tråkke i hverandres bed. 

Påmelding her

I tillegg til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har vi invitert barne- og familieminister Kjersti Toppe. Begge til en samtale om problemstillingene med leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen. Toppe har foreløpig ikke bekreftet sin deltagelse.

Foreløpig program (kan bli endringer)


09.30 – 09.45      Velkommen til Ruspolitisk arena
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet

09.45 – 10.30      Barn og unge ruser seg! 
Hvilket ansvar tar statsrådene og hva gjør de sammen?
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (ikke bekreftet) og Helse og                                  omsorgsminister Ingvild Kjerkol i samtale med Jan Gunnar Skoftedalen, leder i    Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

10.30 – 10.45      PAUSE

10.45 – 11.15      Hvordan ivaretas barn og unge i helsevesenet og barnevernet?
Pål Iden, leder av Undersøkelseskommisjonen (Ukom)

11.15 – 11.45       Hvordan står det til med barn og unge? 
Inga Bejer Engh, Barneombudet              

11.45 – 12.45       LUNSJ

12.45 – 13.05      Brannalarm - journalistens møte med dem det gjelder?
Eli Ann Nøsen - gravejournalist i NRK

13.05 – 13.25       Hvem gjør hva når barn sitter i fengsel? 
Arne Hægland, leder Ungdomsenheten Bjørgvin fengsel

13.25 – 13.45       Hva må til for å hjelpe barn og unge?
                             – fra et brukermedvirkningsperspektiv

Ruzzel Solberg, erfaringskonsulent ved KoRus Oslo

13.45 – 14.15       Skjerpings! Vi kan bedre enn dette!
Helsesista Tale Maria Krohn Engvik

14.15 – 14.30       PAUSE              

14.30 – 15.15       Hvilke muligheter ligger i systemene og med hvilke                                                     virkemidler?
Lars A Lian, fagsjef Fossumkollektivet i samtale med Camilla Wright, leder Uteseksjonen i Trondheim og Ingrid Pelin Berg – regiondirektør Bufetat Øst.

15.15 – 15.30        Avsluttende refleksjon

Meld deg på i dag så er du sikret plass.
Det er også muligheter for digital deltakelse, det krever også påmelding.