Fredag 17. juni var første styremøte etter årsmøtet i mai. På årsmøtet ble leder i FHN, Arild Knutsen og seksjonsleder for Uteseksjonen i Trondheim, Camilla Wright, valgt som nye styremedlemmer. 

Det nye styret konstituerer seg selv og Kine Haugen ble enstemmig valgt som nestleder. Kine overtar funksjonen som nestleder etter Rus- og psykisk helsesjef i Sandnes kommune Trude Lønning. Styreleder er Anders Dalsaune Jansen.

Kine Haugen er til daglig leder for Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Seksjonen gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med alle typer rus- og avhengighetslidelser og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. De tilbyr behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og gaming, penge- og dataspill. Prøveprosjektet Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO) er også tilknyttet seksjonen.

Kine Haugen er kjent for mange som uredd, innovativ og fleksibel. Allerede etter kort tid som seksjonsleder har hun klart å skape nye åpne rom for dialog og justeringer av tjenester. Et godt eksempel på dette er hvordan Kine legger til rette for samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Da vi besøkte Dalsbergstien Hus i Oslo kommune sist uke, kunne de ansatte der fortelle om LAR-overlege Martin Steen som Haugen "låner ut" til Dalsbergstien i full stilling for å gi bedre tjenester til mennesker som strever med rammene i LAR. 

Haugens tre kjernepunkt i møte med mennesker som er i vanskelige livssituasjoner er relasjon, tid og fleksibilitet. Hun er nysgjerrig og har ambisiøse mål for både polikliniske tjenester og bedre hjelpetjenester for innsatte. 

Vi gratulerer Kine Haugen med tillitsvervet og ser fram til viktig styrearbeid for Fagrådet.