Vestre har vært favoritt helt siden det ble kjent at Ingvild Kjerkol måtte forlate stillingen, men han har åpenbart trivdes godt som næringsminister. Vi kan anta at overgangen er en del av Støres plan om å bygge et lag for fremtiden.

Vestre er 37 år og har bakgrunn fra AUF med erfaring fra Utøya i 2011. Han har vært rådgiver i Aps stortingsgruppe og regjeringen Stoltenberg og er utdannet jurist. Han har vært næringsminister siden 2021 og kom den gang fra stillingen som administrerende direktør i utemøbelprodusenten Vestre AS, en familieeid bedrift. 26 år gammel overtok han som direktør etter farens plutselige død i 2012.

Som kjent er rusfeltet en del av porteføljen til en helse- og omsorgsminister. Derfor brukes tittelen "rusminster" i overskriften. Vi vet mindre om hans erfaring og bakgrunn med helse- og ruspolitikk, men en historie fra hans tid som direktør i Vestre AS sier noe om hans sosiale engasjement. Historien er fritt gjengitt etter hukommelsen:

Som direktør i Vestre AS var han invitert til å levere uteromsmøbler i London. Under kontraktsforhandlingene, verdt mange millioner kroner, ønsket London at utemøblene skulle utformes på en måte at de ikke kunne benyttes av byens hjemløse til overnatting. Da takket Vestre nei til videre forhandlinger fordi han mente deres møbler ikke skulle brukes til å løse et sosialt problem som fattigdom faktisk er. Kudos til Vestre for dette.

Statssekretærene Karl Kristian Bekeng og Ellen Moen Rønning-Arnesen ble utnevnt på nytt som statssekretærer for statsråd Jan Christian Vestre, mens Ole Henrik Krat Bjørkholt er gitt avskjed i nåde og ser ikke ut til å fortsette i Helse- og omsorgsdepartementet.

Rusfeltets hovedorganisasjon ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid.