Kjenner du noen som fortjener Fagrådets pris? Prisen deles ut til en eller flere personer som over tid har gjort godt rusfaglig arbeid. Med andre ord kan det være enkeltpersoner, men også team på to eller flere. Kriteriet er at personen/e over tid har gjort en bemerkelsesverdig rusfaglig innsats. I 2017 fikk tidligere administrerende direktør ved Bergensklinikkene, Erling Pedersen, og tidligere direktør i Velferdsetaten Oslo kommune, Lilleba Fauske, pris for sitt mangeårig arbeid innenfor rusfeltet.

Tidligere prisvinnere er; Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øiern, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Aasmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen, Egil Nordlie og Gabrielle Welle Strand og Susanne Jørgensen.

Styret i Fagrådet vil foreta en nominasjon ut fra innkomne forslag. Nytt fra 2015 var at de nominerte blir offentliggjort på Fagrådets nettside, men at prisvinneren først blir offentliggjort under festmiddagen på Rusfeltets fagkonferanse. I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, er prisen et flott kunstverk.

Forslag til prisvinner skal begrunnes skriftlig og sendes sekretariatet på e-post fagraadet@rusfeltet.no
Det er kun medlemmer i Fagrådet som har forslagsrett. Prisvinneren trenger selvfølgelig ikke være ansatt i en av medlemsorganisasjonene.

Frist for innsendelse av forslag er 12. August!