Anders Dalsaune Jansen er til daglig leder av Tyrilistiftelsen. Han har vært nestleder i Fagrådet, under Kirsten Frigstads ledelse, de siste fem årene. Han har med andre ord god erfaring med arbeidet i styret og er godt kjent med utviklingen i organisasjonen og i rusfeltet for øvrig. 

Kirsten Frigstad gikk av med pensjon i juni og Anders Dalsaune Jansen har vært fungerende styreleder siden da.

Tre nye styremedlemmer

I tillegg til valg av styreleder, skal tre helt nye styremedlemmer velges inn i styret. En av plassene er øremerket brukerperpektivet og en hel rekke kandidater har vist interesse. Tommy Sjåfjell fra A-larm er innstilt av valgkomiteen, de andre kandidatene vil også bli presentert under årsmøtet.  

På de andre to plassene har valgkomiteen innstilt Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør, Velferdsetaten, Oslo og Ellen Ingrid Eira, leder, Døgnenheten psykisk helse og avhengighet, Finnmarkssykehuset.  

Nå gjenstår det å beslutte hvem som skal bli ny styreleder og hvem som blir de nye styremedlemmene. Du kan påvirke så lenge din virksomhet er medlem.    

Årsmøtet skulle vært holdt 11. mai, men ble utsatt til torsdag 3. september på grunn av koronasituasjonen.

Årsmøtet vil være på The Hub i Oslo under til enhver tid gjeldende smittevernregler, men vi inviterer også til å delta via en digital plattform.

Endelig saksliste er sendt ut til alle av våre 138 medlemsvirksomheter. 

Les årsmeldingen for 2019-2020 her

Påmelding

Påmelding både til fysisk og digital deltakelse sendes til fagraadet@rusfeltet.no 

Velkommen til et spennede årsmøte torsdag 3. september klokka 12-16!

Ikke medlem? Les om alle medlemsfordelene ved å klikke her!