-Vi må ha tilbud til alle dem som ikke får til å komme seg videre, men som har utrolig bra helsegevinst ved å få et arbeidstilbud!

Vi snakker med Ida Prestø Elgstøen og en bra gjeng med brukere. Fagrådets sekretariat ved rådgiver Torhild Kielland er på besøk på Jobben - et arbeidtreningstilbud i Oslo i regi av Frelsesarmeen. Ida er arbeidsveileder og har vært ansatt på Jobben i 13 år.

Setter nær 100 mennesker i arbeid - hver dag!
Hver dag fra mandag til fredag får bortimot hundre mennesker arbeid gjennom Jobben i fire timer. De som kommer kan velge mellom varierte arbeidsoppgaver. Ved arbeidsdagens slutt får de lønn på drøye 200 kroner, kontant i hånda. Noen har vært der like lenge som Ida, to kom i dag for aller første gang.

Frelsesarmeen arbeidstreningstilbud i Oslo, Jobben, startet opp som et samarbeid med Oslo kommune i 2005. Jobben er et lavterskel arbeidstreningstilbud for tidligere og - /eller aktive rusavhengige.

Variert og meningsfylt arbeid
Jobben har gjennom årene kunnet tilby et vell av forskjellige arbeidsstasjoner. Oppgavene har vært gaterydding i samarbeid med Renholdsetaten, redesign av gjenbruksartikler og lysproduksjon på eget verksted. I sommerhalvåret rydder de skjærgården i samarbeid med Friluftsetaten (bildet). Plastsøppel er et stort problem som brukerne tar på alvor. Jobben har også tatt på seg istandsetting av møbler på eget snekkerverksted, maleoppdrag og kjøre- og flytteoppdrag.

Brukerne jeg møter forteller ivrig om de ulike oppgavene og mulighetene de får på Jobben. Med stolthet viser de fram flotte produkter som det er lange bestillinger på. Store blomsterkasser, redesignet fra gamle europaller er en stor hit. Hele Kvadraturen i Oslo er pyntet opp med kasser fra Jobben.

– Det viktigste vi kan tilby er den gode følelsen av å gjøre noe meningsfylt og at behovet for rus reduseres. Arbeiderne kommer fort inn i rutinene her på Jobben og en gjennomført arbeidsdag gir innhold, mening og sosialt fellesskap. I tillegg får de mestringsfølelse knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaven og noen ekstra kroner i lommen.
Ida Prestø Elgstøen

Her blir ingen utestengt
Kun vold og alvorlige trusler om vold gir konsekvenser. Konsekvensene kan være at brukeren må avslutte arbeidsdagen og gå hjem uten penger. Brukeren er like fullt velkommen dagen etter. - Det kan skje om folk er veldig rusa også, sier Ida, men de mister ikke plassen - blir bare en prat om at de heller kan komme tilbake i morgen. De mest alvorlige og grove overtredelsene gir brudd på arbeidskontrakt og politianmeldelse.

Men brudd er sjelden. Som regel løser de konfliktene ved å snakke sammen. Åpen dialog der holdningen er å finne løsninger - ikke sanksjoner. Før et brudd prøver de ansatte også alt av samarbeid med ulike helsetjenester. -Noen er så psykisk syke at det blir for store kommunikasjonsproblemer. Dilemmaet vi ofte står i er  - hvis de ikke kan være her - hvor skal de være da, sier Ida.

Idealet om pasientens helsetjeneste er langt fra hva Ida og de andre ansatte opplever i sin hverdag. Erfaringen er heller den at brukerne ikke får den hjelpen de trenger innen psykisk helsevern. -Alt for mange spesialister avviser og bortviser og tar ikke tak i noen ting. Jeg forstår virkelig ikke hvor syk en må være før en får hjelp, sier Ida.

Vi takker for gode menneskemøter og gjestfrihet.