Mange hevder at det er blitt en internasjonal trend å ekskludere noen grupper fra offentlige arenaer. Store kampesteiner ligger under noen av broene i Oslo. De er ikke til pynt. De er lagt ut for å hindre at mennesker skal sove der. Likevel har noen klart å lage små reder ved å bære bort de minste steinene.

Å jage hjemløse og uteliggere er tidkrevende og gir ofte krevende sosialpolitiske diskusjoner i Norge. Er det derfor vi ser en mer subtil tilnærming? - Skarpe kanter fortrenger myke kropper.

Motstemmene er heldigvis sterke. Byrommet må være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi, sosial status eller helsemessige problemer. Fagrådet fikk møte to av dem som har designet og utarbeidet  en modell for det vi absolutt kan kalle vennlig arkitektur. Frelsesarmeen i Oslo ved arbeidsveileder Rune Mæhre har utviklet idéen og prototypen på en benk med tak. Han har fått god hjelp av en tidligere hjemløs snekker. Sammen har de skapt en modell som de håper at både Oslo kommune og ulike sponsorer vil omfavne. Benken er et symbol på aksept fra samfunnet, på håp og grunnleggende verdier. Mæhre sier at modellen gjerne kan videreutvikles med både håndtak og hjul slik at den kan fungere som en mobil enhet. Han har også tanker om å utvikle bunnen i benken til å inkludere et rom der folk kan legge eiendeler og sekker, mens de sover. Livet på gata er tøft og mange av de hjemløse stjeler fra hverandre. Idéen er å ha et lokk i benken som personen ligger oppå slik at eiendelene ligger trygt.

Snekkeren er bekymret for samfunnsklimaet som gjenspeiles også hos de hjemløse. Folk tenker mer og mer på seg selv. Tidligere klarte man seg ikke uten fellesskapet, nå er det selfies og egen lykke som er i sentrum. Han forteller hvordan Jobben i Frelsesarmeen gir han hjelp til selvhjelp og at arbeidet i snekkerverkstedet gir både mening og fellesskap, og holder han borte fra alkoholen. 

Benken med tak blir ett av temaene i samarbeidet mellom Frelsesarmeen og Oslo kommune framover. Rune Mæhre håper at de kan få lov til å sette ut noen benker som en prøveordning slik at flere kan sove tørt. - Det skal være en vanlig benk for alle på dagtid, men gi mulighet for ly om natten til de hjemløse, sier Mæhre.