Fredag 26. september ble Bent Høie utnevnt til fylkesmann i Rogaland, i statsråd.

Over 20 år på Stortinget
Høie er valgt til å sitte på Stortinget fram til høsten 2021, en posisjon han da har hatt i over 20 år.
-Embetet som fylkesmann i Rogaland er en unik mulighet til å fortsatt kunne jobbe for hjemfylket mitt, men i en annen rolle, har han tidligere uttalt til Dagens Medisin.

I mai 2018 mottok Bent Høie Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid. Ingen helseminister har prioritert og satt rusfeltet på kartet som Bent Høie. Det er mange meninger om innsatsen regjeringen har gjort og gjør for rusfeltet, men systematikken, den overordnede intensjonen om bedre helsetjenester for den enkelte, er synlig for alle.

Bent Høie (47) har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. Fra januar 2018 helseminister. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité fra 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I Stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland. Han er utnevnt til fylkesmann i Rogaland med tiltredelse i 2021.

Høie kan ikke tiltre embetet før han går av som stortingsrepresentant og det vil derfor bli kunngjort midlertidig embete som fylkesmann i Rogaland.