God ledelse – enda viktigere enn ellers
Den siste måneden har vært en unntakstilstand i helsetjenestene, og god ledelse er enda viktigere enn ellers. Det er grunn til å tro at tilstanden vil fortsette i flere uker og kanskje måneder framover, og gode råd om hvordan situasjonen bør håndteres kan bety mye når frustrasjon, kaos og slitne medarbeidere er et faktum.

Pandemien har gitt nye faglige og praktiske utfordringer, uvante arbeidsformer, for mange et høyere arbeidspress – for andre arbeidsledighet. Ledere melder om økte psykososiale utfordringer for ansatte og utfordringer knyttet til å ha mange ansatte i karantene.

Ledere i en krisesituasjon må håndtere mengder med informasjon, handle under stress og tidspress – og ta beslutninger på et mer eller mindre godt grunnlag.

Psykososialberedskap.no
Vi har tidligere omtalt nettsiden psykososialberedskap.no knyttet til opplæringsmateriell som ivaretar hjelperne under en pandemi. Nettsiden har også råd til kriseledelse som vil ha avgjørende betydning for å redusere skade og negative psykologiske senvirkninger av pandemien.

Forekomsten av traumatisk stress, angst og depresjon blant sykepleiere som behandlet SARS-smittede lå på rundt 11 prosent.
RVTS Øst

Informasjon er kritisk
Informasjon er ofte en kritisk faktor under kriser, understreker RVTS Øst. Informasjonen bør være så korrekt som mulig, og viktig informasjon bør også gis skriftlig. Medarbeiderne må ha mulighet til å kunne stille spørsmål og få avklart forhold de er usikre på. Når lederen tar pauser og trenger hvile, bør det være tydelig hvem som erstatter lederen.

Undervisningsmateriell

Les mer: