Opplæringsmateriell om å ivareta hjelperne under en pandemi

Publisert i Fagrådet

Opplæringsmateriell om å ivareta hjelperne under en pandemi

En pandemi setter hele hjelpeapparatet under press, med høy grad av utrygghet og mangel på forutsigbarhet.

Nå har RVTS Øst laget en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Materialet kan også brukes til opplæring. 

I forbindelse med koronaspredningen i Norge revideres psykososialberedskap.no. Nettressursen er en verktøykasse for alle som jobber med oppfølging av kriser og katastrofer.

Personell i kriseteam, helsepersonell og frivillige gjør en avgjørende innsats for å ivareta personer som er rammet eller direkte påvirket av koronaviruset. Det er viktig at hjelperne ivaretar seg selv og hverandre.

God kriseledelse vil ha avgjørende betydning for å redusere skade og negative psykologiske senvirkninger.

Hjelperne i en pandemisituasjon arbeider i stor usikkerhet, med overhengende fare for egen smitte. De vil også ofte være vitne til mye lidelse, angst og sykdom hos smittede personer. I møte med mange rammede kan slike belastninger i sum bli store. Å kjenne godt til egen sårbarhet og egne reaksjonsmønstre gjør det enklere å mestre situasjonen når det «drar seg til» følelsesmessig.

Les alle tipsene knyttet til forebyggende tiltak, undervisningsmateriell, krisereaksjoner og ivaretakelse ved å klikke her

Oslo 23. mars 2020

Foto: Janko Ferlic _ Unsplash

Tilbake til forsiden

 

 

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies