Geir Fiskå kommer fra stillingen som psykologfaglig rådgiver i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Stavanger universitetssykehus. Han er med andre ord kjent med avdelingen og avdelingen kjenner han.

Geir Fiskå var faglig leder for Schizofrenidagene 2023.

Han starter i stillingen 17. juni.

Digital rusbehandling

Under pandemien engasjerte Fiskå seg i løsninger for digital rusbehandling. Det blir interessant å se om dette vil bli en retning som helse Stavanger vil utvikle videre. Sammen med psykolog Aleksander H. Erga skrev han i 2020 en kronikk for Rogaland legeforening som pekte på utfordringer med digitale løsninger, nødvendige vurderinger som må gjøres knyttet til den enkelte pasient, og noen praktiske anbefalinger. 

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)

Avdelingen består av åtte enheter som gir et variert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktivt rehabilitering. Det er i underkant av 200 årsverk i avdelingen.

 - Avdelingens faglige plattform bygger på mestring, integrert behandling, tidlig intervensjon, samhandling og kontinuitet i relasjon. Vi har fokus på å kvalitetssikre våre tilbud, kunne dokumentere resultater og drive tjenesteutvikling. Avdelingen har flere samhandlingstiltak i lag med kommuner, fengsel, frivillige organisasjoner og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten.
helse-stavanger.no

Avdelingen er også vertskap for Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og KORUS Stavanger, som er et kompetansesenter innen rusfeltet. 

Vi gratulerer Fiskå og Helse Stavanger med ansettelsen og ser fram til videre samarbeid.