Utvalgte tilskuddsordninger vil få et nytt og tilpasset søknadsskjema i en ny søknadsportal. Helsedirektoratet lover mer informasjon om dette når søknadsfristen nærmer seg. 

Vi gjør endringen for å kunne gjennomgå søknader, sende ut vedtaksbrev og utbetale tilskudd så tidlig som mulig.
Helsedirekoratet

Den nye søknadsfristen vil gjelde for følgende tilskuddsordninger, med forbehold om endringer i statsbudsjettet for 2023:
 • Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester (over 0765.72)
 • Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (over 0761.79)
 • Mobilisering mot ensomhet (over 0714.79)
 • Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet (over 0765.71)
 • Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats (over 0714.70)
 • Psykisk helse i skolen (over 0714.79)
 • Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading (over 0765.75)
 • Fontenehus og Fontenehus Norge (over 0765.73)
 • Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner (over 0714.70)
 • Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddel-problemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester (over 0765.72)
 • Institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse (over 0765.73)
 • Utprøving av teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å mobilisere mot ensomhet blant eldre (over 0761.79)
 • Videreutvikling av DIGI-UNG chat (over 0762.21)
 • Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom (over 0761.79)
 • Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs (over 0765.73)
 • Seksuell helse (over 0762.73)
 • Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (over 0762.73)
 • Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer (over 0761.79)
 • Frivillig arbeid mv. (over 0761.71)