Det er viktig for sekretariatet å besøke medlemsvirksomheter for å få innspill på dilemmaer og gode løsninger. Helse Bergen var intet unntak.

Det var også inspirerende å høre fra nytilsatt avdelingsdirektør i AFR Christian Ohldieck, at han opplever Fagrådet som en progressiv, men balansert og framoverlent paraply på rusfeltet. 

Christian Ohldieck startet i stillingen 1. mai i år og overtok for Gro Fanebust som har vært konstituert i stillingen siden 1. desember 2021. Ohldieck har arbeidet i AFR siden 2011 da han startet som seksjonsleder LAR. I perioden 2014 til 2019 var han i tillegg assisterende avdelingsdirektør. Etter tre år som seniorrådgiver i Helsedirektoratet er han nå tilbake for fullt i AFR.

Enorm satsing på rusmedisin siden 2010

Helse Bergen har hatt en rivende utvikling innen rusmedisin de siste tolv årene. Christian Ohldieck ble i 2009 ansatt som nummer ti i avdelingen - nå teller de nær 600 ansatte. 

AFR har bygd ut et rikholdig og helhetlig tilbud til innbyggere med rusproblemer i ulike aldersgrupper. Fra lavterskel LAR og heroinassistert rehabilitering (HAB) - til ung rusoppdagelse (URO), polikliniske tilbud og døgnbehandling, som for eksempel medikamentfritt terapeutisk samfunn i Floen og sammenhengende akuttforløp. Det er også etablert en betydelig satsning på klinikknær forskning.

Det er gjort mange gode grep. I 2019 ble Bergensklinikkene en del av Helse Bergen. Ohldieck er også tydelig på at det har bidratt sterkt til den gode rusfaglige utviklingen i Helse Bergen.  

"De ingen vil ha noe med å gjøre"

Gry Irmelin Dale er leder for LAR Poliklinikk Bergenhus og LAR Utvidet Sikkerhet (LARUS). Teamene gir et tilbud til 200 pasienter. LARUS er et team med utvidet sikkerhet for pasienter som tidligere gjerne ble skrevet ut av LAR grunnet vold og trusler.

Gjennom LARUS har de funnet gode løsninger der folk beholder medisinene sine, er mindre innblandet i bråk og sjeldnere kommer i fengsel.  

- Dette er en viktig pasientgruppe som vi tidligere har avvist og ikke klarte å hjelpe, sier Gry Irmelin Dale. Mange av dem har ikke diagnoser og får ikke plass i FACT. Noen få har en ADHD-diagnose, men de fleste har ingen utredning annet enn en historie med vold og kriminalitet. 

Nå har teamet fått mye erfaring og de ser nye løsninger for å klare å kartlegge og utrede pasientene. Erfaringen viser at tett samarbeid med andre avdelinger er avgjørende. - Og så er fleksible og kunnskapsrike leger gull verdt, sier Gry Irmelin Dale - og dem har vi heldigvis her på denne klinikken.  

Prosjekt faglig integrasjon rus og psykisk helse

Christian Ohldieck ser fram til arbeidet som avdelingsdirektør og forteller engasjert om avdelingens framtidsplaner. Målet er blant annet en bedre faglig integrasjon mellom rus og psykisk helsetilbudene, der en bedre sikrer forløpene på tvers. FACT-teamene skal styrkes og en egen ROP-enhet er under utvikling, forteller han.

Selv om AFR har kommet langt er det ingen planer om å hvile på laurbærene. AFR har et differensiert tilbud som strekker seg fra HAB til helt medikamentfrie tilbud ved Floenkollektivet. Det som er framtidsambisjonen er også å sikre robuste og fleksible tilbud som spenner fra gode akutte tjenester til faglig integrerte tilbud til mennesker med ROP-lidelser.

Vi takker for gjestfriheten og ser fram til videre samarbeid.