Saken er oppdatert etter lanseringsseminaret 24. mai i Helsedirektoratet ledet av seniorrådgiver Brittelise Bakstad.
---

På sosiale medier er meningene allerede mange.

Noen mener at dette er et stort skritt i riktig retning, noen mener det er et mindre skritt. Like fullt ser det ut til at folk er enige om at retningen er god. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) som har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.
helsedirektoratet.no

Helsedirektør Bjørn Guldvog takket for rekken av høringsinnspill i sin åpning av seminaret. - De nye retningslinjene er en bevegelse i retning av større brukerinnflytelse, understreket han. Retningslinjene legger vekt på økt brukermedvirkning, enda bedre individuell oppfølging og muligheter for flere legemidler, fortsatte han. Flere legemidler betyr at det i tillegg til metadon og buprenorfin som nå er godkjent åpnes opp for morfin. Det kan også gis substitusjon med benzodiazepiner som Vival og Valium. 

I den nye retningslinjen står det at spørsmålet «hva er viktig for deg?» skal stilles til  pasientene regelmessig. Dersom dette blir satt i system på en god måte kan vi framover få en svært god utvikling av LAR-tilbudene, slik administrasjonen i Fagrådet ser det.

Samtidig vet vi at det finnes krefter som mener at flere legemidler er en negativ utvikling med fare for lekkasjer og dårligere oppfølging av den enkelte. 

Det er nytilsatt avdelingsdiretør for AFR, Helse Bergen, Christian Ohldieck, som har ledet arbeidet med de nye retningslinjene. Han orienterte om arbeidet og hvordan de har landet på ti hovedanbefalinger. - Først og fremst er dette en merkedag etter en lang reise, sa han. Det har vært en stor glede å være en del av dette arbeidet. Jeg må takke for viktige høringsinnspill som har hatt stor betydning for resultatet, sa Ohldieck. 

Leder av proLAR-Nett Ronny Bjørnestad hadde også et viktig innlegg der han framhevet ny begrepsbruk og god ivaretagelse av brukermedvirkning. Han påpekte at hovedutfordringen framover er å implementere den nye retningslinjen sånn at praksis endres over hele landet. Det er en egen kunst å endre kulturer og behandlingstradisjoner, påpekte han. Bjørnestad pekte på at det nasjonale LAR-ledermøtet blir sentralt og foreslo styremedlem i Fagrådet Kine Haugen til å lede implementeringsarbeidet. Det skapte umiddelbar applaus.
 

NKTSB blir også viktige i arbeidet framover og leder Guri Spilhaug ville gjerne ta ansvar for å prøve ut deres modeller for læring. De har en unik oversikt over TSB og ser at en implementering trenger å koble kunnskap og holdninger. 

På en "brannfakkel" fra nestor og professor emeritus Helge Waal om vurderingene knyttet til omfanget av pasientmedvirkning, svarte Ronny Bjørnestad sterkt: - Forsvarlighet er viktig. Det er mye ansvar i å oppbevare medisiner trygt blant annet. Vi har ikke alltid rett og noen ønsker seg noe som ikke er bra for dem. Men for mange, som har blitt avvist - som i årevis har hatt plager som har blitt feid under teppet, for dem åpner de nye retningslinjene opp et rom for dialog som er en viktig endring. Det er viktig å bli hørt på det som en har tro på selv. 

Les den nye LAR-retningslinjen ved å klikke her