I tillegg har vi en unik studietur til Roma i juni som allerede ble fullbooket før påske. Vi er medarrangører til informasjonsdag om musikkterapi (kun få plasser igjen) 15. juni, og TVIL2016 som arrangeres 7.-8. september på Voksenåsen Kultursenter.

Invitasjonene til jubileumsmarkeringen vil sendes ut i løpet av mai. Alle medlemsvirksomhetene kan delta kostnadsfritt med en person på jubileumsmarkeringen. For de neste er det en fast prispakke som inkluderer jubileumsmiddag. Markeringen vil inneholde kulturelle opplevelser, historiske tilbakeblikk, hilsninger, enkel bevertning og sosial mingling. Selvsagt vil det bli gjensyn med flere av Fagrådets prisvinnere og tidligere ledere og styrerepresentanter.

Programmet for høstens nasjonale rusfagkonferanse 14.-15. september begynner å ta form. Vi planlegger en inspirerende konferanse der vi vil vise eksempler på hva rusfeltet står sammen om - og som vi er gode på. Ofte kan diskusjoner på sosiale medier og media for øvrig, understreke polariseringen i rusfeltet - og vi mister oversikten over de grunnpilarene som det er bred enighet om og som bidrar til å hjelpe folk til et bedre liv. Link til påmelding kommer 24. mai.

Navn vi allerede kan skilte med er leder i Tyrili Ulf Jansen og stipendiat i Tyrili Turid Wangensteen, leder for NKROP Lars Lien, klinikksjef ved Hjellestad Bergensklinikkene Eva Karin Løvaas, skuespiller, forfatter og brukerstemme Julie Winge, avdelingsoverlege ved BUP Levanger Jan Egil Wold, musikkterapeut, førsteamanuensis og musiker Hans Petter Solli, generalsekretær i BAR Marius Sjømæling og prosjektleder i LASSO Jon Aksel Jacobsen.

Vi gleder oss til å feire 25 år gjennom hele 2016!