Da Petter Nyquist i 2017 vant Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid, var hovedargumentet; hans sterke bidrag til ruspolitisk debatt gjennom flere dokumentarserier.

Vi har invitert Petter tilbake til den arenaen der han fikk prisen utdelt for fem år siden. Nå med oppdrag om å dele nye erfaringer. Han selv beskriver seg ydmykt som  ufaglært, men få andre kan i våre øyne, skilte med et skarpere blikk og større engasjement for bedre helse- og omsorgstjenester til mennesker med rus- og psykiske problemer. 

På Ruspolitisk Arena er det mange endringer som står på blokka. Kommunene skal etablere rådgivende enheter og pasientens valgmulighet til institusjonsplass snevres inn når ordningen med fritt behandlingsvalg skal opphøre. Regjeringen skroter begrepet "pasientens helsetjeneste" til fordel for "vår felles helsetjeneste". Er dette bare ord eller betyr det noe konkret for rusfeltet? Reduserer vi ruspasientenes valgmuligheter og overlater mer makt og myndighet til systemet og fagfolkene?

Dette blir en dagskonferanse med ulike perspektiv, refleksjoner og debatt om den nye regjeringens planer for rusfeltet fra mange dyktige fagfolk. Til å sparke det hele i gang kommer statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet Ellen Moen Rønning- Arnesen. 

Se hele programmet ved å klikke her

Sett av dagen 5. mai til Ruspolitisk Arena på hotell Bristol i Oslo sentrum.

Klikk her for påmelding. Du kan delta enten fysisk eller via streaming.

Vi gleder oss til en spennende dag der Fagrådet setter ruspolitisk dagsorden.