Styret har i etterkant av årsmøtet vurdert vår deltakelse og har kommet frem til at Fagrådet skal være medarrangør. Fagrådet har helt siden 2017 vært positive til å flytte samfunnets reaksjon fra justis til helse. 

«Rusreform for alle – stans stigmatiseringen!»

Demonstrasjonen og støtten er en tilslutning til et helt konkret forslag til rusreform som skal behandles på Stortinget 3. juni. Noe som også  kommer veldig tydelig frem av parolegrunnlaget for markeringen; «Rusreform for alle – stans stigmatiseringen!».

Det er en totalt 7 arrangører og en rekke støttespillere til demonstrasjonen, se hele listen i bunn av artikkelen.  Enkelte av arrangørene har andre meninger vi ikke deler, men vi står sammen om et ønske om avkriminalisering. Fagrådet er en politisk uavhengig organisasjon, men flere politiske partier fra Rødt og SV på den ene siden til Høyre på den andre støtter demonstrasjonen. Det betyr ikke at Fagrådet ved sin deltakelse har knyttet seg opp mot enkeltpartier.

Fagrådets sekretariat har gitt en tilbakemelding om hva Fagrådet forventer av innhold og fokus på markeringen. 

Hvorfor vi støtter det?
Fagrådet har i sitt høringssvar gitt sin tilslutning til hovedlinjen i regjeringens forslag til rusreform. For oss har det også vært viktig at de fleste brukerorganisasjonene støtter reformen. I tillegg er det svært mange andre medlemsorganisasjoner som støtter reformen og flere av dem er medspillere til demonstrasjonen.

Informasjonen om arrangementet:
Rusreform for alle – stans stigmatiseringen!»
ONSDAG 2. JUNI 2021 KL. 18:00 
Eidsvolls plass

Program:
Innledere:
Kenneth Arctander Johansen (RIO)
Ina Roll Spinnangr (Foreningen Tryggere Ruspolitikk)
Arild Knutsen (Foreningen for Human Narkotikapolitikk)

Sveinung Stensland (Høyre)
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Stine Westrum (Rødt)
Guri Melby (Venstre)

Jan Gunnar Skoftedalen (Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon)
Leon og Dania (Forandringsfabrikken)
Artisten Aiba

Arrangører: 
RIO – en lansdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, Foreningen for human narkotikapolitikk, Preventio, MARBORG, Prolar Nett – nasjonalt forbund for folk i LAR, Normal Norge, Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. 

Markeringen tilsluttes av:
Oslo Arbeiderparti, Høyre, Venstre, SV, MDG, Amnesty International, Kirkens Bymisjon, LEAP Skandinavia, Psynapse, ChemFriendly, Pion, Rusken, AUF, SU
Rød Ungdom, Unge Venstre og Tyrilistiftelsen