Christian Ohldieck og Camilla Birkevold er ansatt som prosjektledere i henholdsvis Bergen og Oslo. I Oslo er heroinassistert behandling (HAB) knyttet til Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus, mens prosjektet i Bergen er knyttet til Helse Bergen.

Camilla Birkevold kommer fra stilllingen som spesialrådgiver ved avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus, hvor hun har vært ansatt siden 2016. Hun har mer enn 20 års yrkeserfaring fra Kirkens bymisjon og Oslo kommune (blant annet Villa MAR).

Christian Ohldieck er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og har hatt en stor plass i utviklingen av legemiddelassistert rehabilitering både i Bergen og nasjonalt. Han er seksjonsleder for Avdeling for rusmedisin, LAR og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Inntil 300 personer kan få heroinassistert behandling

Forskere skal følge begge de fem-årige forsøksprosjektene tett. De statlige anbefalingene er å tilby medisinsk heroin på en sikker og forsvarlig måte til opptil 300 opiatavhengige i de to byene.

Prosjektet med heroinassistert behandling er basert på verdiene av tålmodighet, verdighet, bedre helse, mindre smittefare, omsorg, råd og økt stabilitet. Det er en del av  Jeløyaplattformen, der regjeringen skriver: «Regjeringen vil inkludere flere legemidler og sørge for økt valgfrihet i LAR, samt gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling innenfor legemiddelassistert rehablitering (LAR)».

Vil punktere heroinmarkedet?

Bergen startet den første lavterskelenheten i landet der opioidavhengige kunne møte opp uten timeavtale for å bli vurdert for LAR i spesialisthelsetjenesten. At det også ble tilbudt poliklinisk oppstart på metadon uten krav til rusfrihet, var nytt i Norge. I Bergen steg antallet i LAR-behandling fra 535 pasienter i 2011 til 1 060 i 2016 på grunn av denne endringen.

Satsningen i Bergen og Oslo kan også få betydning på et samfunnsmedisinsk nivå. En utregning som Ohldieck og kolleger gjorde i 2016 viste at ved å inkludere så mange nye opioidavhengige i LAR-tilbudet ble omsetningen av heroin i Bergen redusert med 2–300 millioner kroner per år. Bedre helsetilbud kan med andre ord bidra til å punktere heroinmarkedet. 

Fagrådet har over flere år påpekt utfordringene i LAR og ser positivt på de kommende prosjektene i Oslo og Bergen. Vi støtter oss til viktige erfaringer og forskningsresultater internasjonalt og ser mulighetene som ligger i å inkludere flere legemidler og økt valgfrihet i LAR. Vi ønsker velkommen til prosjektlederne og ser fram til samarbeid.