Brukerorganisasjonen proLAR Nett tok over ansvaret for driften av brukerutstyr.no i oktober 2021. Nettsiden distribuerer brukerutstyr til norske kommuner, lavterskeltiltak og andre som arbeider med utdeling av rent brukerutstyr.

brukerutstyr.no tilbyr alt av tilgjengelige brukerutstyr som røykefoil, ulike kokekar, sprøyter i fargekombinasjoner (Never share) kanyler, alco swabs, kondomer, og nå en ny kanyle puck. 

Tar alle nålstørrelser

Kanyle pucken tar alle nålstørrelser og har plass til 25 nåler. Hensikten er å motivere til innsamling av brukte nåler. Den er enkel å levere ut, og enkel å levere inn. Pucken er laget i et nøytralt sort design. 

Flere lavterskeltiltak som leverer ut rent brukerutstyr er interessert i å ta pucken i bruk, forteller leder i ProLAR Nett Ronny Bjørnestad. - Vi er opptatt av at folk tar ansvar for trygg innlevering av brukt utstyr. Dette er viktig både med tanke på stikkskader og blodsmitte på tredjepart, sier han.

Internasjonal interesse

Både engelske og franske lavterskeltiltak er interessert i kanyle pucken og brukerutstyr.no arbeider nå med avtaler omkring videresalg internasjonalt.

Nå håper proLAR Nett at alle som leverer ut rent brukerutstyr også vil bidra til økt oppmerksomhet for «innlevering» av brukte nåler. - Vi er veldig stolte og fornøyde med å utvikle vår produktbase til det norske markedet, avslutter Bjørnestad.

ProLAR Nett er en av flere brukerorganisasjoner på rusfeltet. Organisasjonen arbeider hovedsakelig opp mot LAR både på individ og systemnivå. Det drives i tillegg store prosjekter som bla hepatitt bussen, SMIL, brukerundersøkelser, følgeforskning HAB og nå brukerutstyr.no

Klikk her for brukerutstyr.no