Brukerutstyr.no er en webside der kommuner, lavterskeltiltak og ideelle organisasjoner kan kjøpe skadereduserende produkter for sprøytebrukere. Brukerutstyr.no drives i dag av legemiddelfirmaet dne pharma. Fra 15. oktober overtar proLAR Nett ansvaret for siden og distribusjonen av utstyret.

Smittevern
Tilgang til rent brukerutstyr som kokekar, filter, askorbinsyre, pumper, kanyler og folie forebygger smitte.

I 2018 skrev Helsedirektoratet dette i et brev til landets fylkemenn;
Helsedirektoratet anser at det følger av loven at alle landets kommuner skal ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Helsedirektoratet viste til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1. Bakgrunnen for brevet var en undersøkelse fra KORFOR Helse Stavanger som viste at 1 av 4 kommuner ikke har noen ordning for utdeling av rent brukerutstyr til personer som bruker sprøyte.

Mange kommuner er allerede kunder og kjøper brukerutstyr til utdeling. Vi vil imidertid at alle kommuner gir brukere et tilbud om rent brukerutstyr, sier Ronny Bjørnestad.

Switch-kampanjen
Et viktig tiltak i nasjonal overdosestrategi er å oppfordre brukere til å røyke heroin fremfor å injisere. Da må det være tilgang på røykefolie. Røykefolie vil være tilgjengelig på brukerutstyr.no (se bildet).

Det beste utstyret?
Når dne pharma ønsket å overlate brukerutstyr.no til andre så var det naturlig for oss å å overta dette viktige arbeidet, sier leder i proLAR Nett Ronny Bjørnestad.

Vi ønsker nå å sikre at alle landets kommuner og lavterskel tiltak skal tilby de beste produkter til vår brukergruppe. Dette er ikke noe vi skal tjene penger på, men heller ikke gå i undeskudd. Driften skal gå mest mulig i null. Et eventuelt overskudd vil gå tilbake til brukergruppen. 

Noen kan stille spørsmål om det er riktig av en brukerorganisjon, som har LAR- pasienter som sin primære målgruppe, å starte med salg og distribusjon av brukerutstyr. 

- Det har vi diskutert internt i organisasjonen, men vi ser ingen motsetning i dette. Vi har lang tradisjon med å drive smitteverntiltak, sier Bjørnestad og viser til drift av Hepatittbussen.

Prosjektleder for brukerutstyr.no er Tore Crawford. Kontaktinfo vil dere finne på nettsiden fra 15. oktober. Inntil da kan interesserte kontakte proLAR Nett eller leder Ronny Bjørnestad direkte.