Portugal ønsket å bygge sin politikk på to prinsipper; humanisme og pragmatisme. Prinsippene førte til at avkriminalisering ble et logisk virkemiddel for å oppnå bedre forebygging, behandlingsresultater og reintegrering i samfunnet. Bli med på Fagrådets studietur til Lisboa for å se nærmere på hvilke erfaringer Portugal har gjort siden 2001.

Påmeldingsfrist er 1. mai
Hvert år arrangerer Fagrådet en studietur for alle medlemsvirksomhetene for å bygge nettverk, hente kunnskap, inspirasjon og erfaringer fra andre land. I 2016 gikk turen til Roma, i 2017 Wien. I år inviterer Fagrådet ansatte og ledere i medlemsvirksomhetene til Lisboa, Portugal. Prinsippet er «førstemann til mølla» med påmelding til sekretariatet fagraadet@rusfeltet.no, senest innen 1. mai. Vi har totalt 23 plasser.

Vær rask - det er kun 8 plasser igjen.

Når er studieturen?
Studieturen til Lisboa har avreise fra Oslo onsdag 6. juni kl 14.20 og retur tirsdag 12. juni 2018 kl 13.25. Lander på Gardermoen kl 18.25.

Hvorfor Portugal?
Regjeringen i Portugal satte i 1998 ned en ekspertgruppe med oppdrag å analysere narkotikasituasjonen i Portugal og formulere anbefalinger som kunne bakes inn i en nasjonal strategi. Etter noen måneders arbeid presenterte ekspertgruppen sine anbefalinger som inkluderte avkriminalisering av bruk og besittelse. Videre anbefalte gruppen en bredde av tiltak fra forebygging, skolering, skadereduksjon til økt kvalitet på behandling og flere aktiviteter knyttet til re/integrering (familiearbeid, arbeidsliv og samfunnsengasjement).

– Avkriminalisering i seg selv har ikke magisk kraft, avkriminalisering lager kun et lovlig rammeverk for å implementere skadereduserende tiltak og til å reintegrere folk med rusproblemer tilbake til samfunnet. Avkriminalisering fjerner folks frykt for å søke behandling og det bidrar til at folk ikke føler seg som kriminelle. Tilnærmingen er basert på humanistiske verdier, men også pragmatiske vurderinger der en ser at straff har vært ineffektivt i å begrense narkotikabruk.
João Goulão, direktør SICAD. (oversettelse: sekretariatet)

Overraskende nok har Portugal, et lite land med konservative verdier, sterk katolsk tradisjon og historisk sett en ung demokratisk stat, blitt modell for internasjonale reformer innen narkotikapolitikk. Allerede i 2001 avkriminaliserte Portugal besittelse av brukerdoser og narkotikabruk, og flyttet dette fullstendig ut av rettssystemet og over til folkehelse. Portugal har fått mye oppmerksomhet fordi de turte å inkludere alle stoffer i dette, inkludert de som ofte blir definert som «harde»; heroin og kokain.

Program
Programmet er ikke helt ferdig, men det er allerede avklart at vi blant annet skal besøke SICAD (General Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies), behandlingsinstitusjoner, lavterskeltilbud, en av Lisboas to narkotikakommisjoner og EMCDDA (European Monitoring Centre for drugs and drug addiction).

Hva koster studieturen?
Prisen er ikke endelig fastsatt, men et foreløpig anslag er mellom 14 600 kroner. Da er hotell med frokost, fly tur-retur Oslo – Lisboa og intern transport i Lisboa inkludert.

Meld deg på ved å sende e-post til fagraadet@rusfeltet.no