Fra straff til helse - et problematisk slagord!
-Helseministerens bruk av slagordet «fra straff til helse» er problematisk, fortsatte Nesvåg. Helse er jo ekstremt mye på banen. Det kan åpenbart bli mer, men likevel! Vi har de siste årene hatt en ekstrem vekst i ressursbruk. Vi er på ingen måte i en situasjon hvor vi starter på null og begynner på noe helt nytt.

Minst tre målgrupper i utvalgets arbeid
Et flertall har i lang tid ment at det er høyst urimelig å straffe folk for å være i besittelse av stoffer de er avhengig av! I tillegg er de fleste av brukerne på gata folk vi kjenner og har tiltak rundt.

Bruk og besittelse må deles opp i:
1. de som er kjent for kronisk misbruk
2. de som ruser seg rekreasjonelt
3. barn og unge

Barn og unge gir helt andre problemstillinger. Denne tredelingen er avgjørende for å tenke klokt og respondere differensiert, sa Nesvåg.

Krav eller tilbud?
Avkriminalisering av bruk og besittelse vil ikke fjerne kriminaliteten blant rusavhengige. Det vil fortsatt være mye juss og mange rettssaker.

- Hvordan skal vi tenke om vold, omsetning, kjøring i rusa tilstand og tyveri? Dette blir jo ikke avkriminalisert. Mye er atferd knyttet til pengebehovet og til tilstanden avhengighet. Hva kan hjelpe, spurte Nesvåg. - Antallet innsatte med rusproblemer blir mest sannsynlig ikke færre etter avkriminaliseringen.

-Og hvilke tilbud eller sanksjoner skal vi gi folk i de ulike målgruppene? Rene tilbud eller tilbud som fremstilles som krav? Og hvilke sanksjoner går vi for om folk ikke oppfyller kravene? Det er mange spørsmål som må besvares i tiden fremover og kun en brøkdel faller inn under NOU-utvalgets mandat.

Mye vil fortsatt bidra til stigmatisering og marginalisering, sa Nesvåg og ga igjen tilhørerne mye å gruble over.