Regjeringens forslag til ny rusreform kommer nå i februar. Vi tar debatten om innholdet onsdag 3. mars (fra klokka 9.30 -15.00) gjennom en digital dagskonferanse.   

Det er knyttet stor spenning til om regjeringen vil følge de forslagene som Torgersen-utvalget foreslo i sin NOU. 

Program

Helse- og omsorgsminister Bent Høie innleder om regjeringens forslag til rusreform. Han fortsetter deretter i samtale med leder Jan Gunnar Skoftedalen.

Videre tar vi debatten om fire sentrale temaer i rusreformen. Et detaljert program kommer så snart vi har alle de siste detaljene på plass.

Vi åpner for fysiske plasser ut fra gjeldenede smittevernregler. Ta kontakt om du allerede vil sikre deg en av de svært få fysiske plassene. 

Priser og betingelser:

Digitalt:  200 kroner for medlemmer, andre 300 kroner  
 

Klikk her for å melde deg på

 

Torgersen-utvalget foreslo:
All befatning med med narkotika vil fortsatt være uttrykkelig forbudt.
Ingen forslag om legalisert omsetning av narkotika.
Alle andre former for befatning med narkotika enn erverv og innehav knyttet til egen bruk, uansett kvantum, vil fortsatt være straffbart.
Alle former for befatning med narkotika i et kvantum som overskrider terskelverdiene vil fortsatt være straffbart. Hva som er til eget bruk defineres i forskrift, utvalget har kommet med forslag til hvilken mengde som skal defineres til eget bruk.
Polititets skal avdekke og beslaglegge all narkotika, også det som defineres som til eget bruk. Politiet skal i stedet for å utstede bøter eller innstille på fengsel oversende saken til en kommunal rådgivingsenhet. Fra straff til hjelp
Alle kommuner skal ha en kommunal rådgivingsenhet som kaller personen inn til en samtale hvor hensikt er å tilby hjelp. 
Alle har plikt til å møte i rådgivingsenheten, men det gis ingen gebyrer eller konsekvenser hvis personen ikke møter.