Nettverkene møtes jevnlig og er inndelt i tre ulike kategorier; profesjon, yrkesrolle eller behandlingstilnærming.

Nettverkenes formål er å dele kunnskap og erfaring, hente inspirasjon, bidra til å implementere faglige retningslinjer og få faglig oppdatering.

Fagrådet er representert i ett av de ti faglige nettverkene; Kompetansenettverket for musikkterapi i rusfeltet (bildet). Dette nettverket ble etablert i 2010. Flere av kompetansesentrene for rusproblematikk deltar i nettverket, og begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse) deltar, sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten har også vært representert i nettverket.

Nettverket legger til rette for:
– Utprøving og evaluering av musikkterapi i rusbehandling og rusforebyggende arbeid
– Praksisnær forskning og kunnskapsutvikling.
Siden 2014 har Helsedirektoratet gitt tilskudd til stillinger, kurs og informasjonsarbeid om musikkterapi innen rus og psykisk helse.

Les mer om musikkterapi her