"Åpen Russcene" åpner sitt program tirsdag 16. august klokka 08.00 og avslutter torsdag 18. august klokka 17.00.

I år har vi for første gang proffe lydfolk med oss. De vil hjelpe oss med god lyd på taket, men også perfekt streaming - for de aktørene som har bestilt dette til sine arrangementer.

Program Åpen Russcene: 

Tirsdag 16. august:
 

08.00 - 08.50 Yoga - Start dagen bra, så blir livet bra.
Arrangør: Back in the Ring

09.00 - 10.00 Går vi fra sterk kontroll til en mer pasientstyrt tjeneste i LAR?

Det er i dag ca 8200 pasienter i Legemiddassistert rehabilitering (LAR). I mai kom nye retningslinjer. Det er ulike meninger om retningslinjene og i hvilken grad det nå blir en liberalisering av tjenesten. Pasientens stemme skal høres i større grad. Flere medikamenter, mer fleksible henteordninger og mindre kontroll eller er det bare ord?

 LAR er det mest effektive overdoseforeforbyggende tiltaket vi har sies det. Er det mulig å si at endringene vil påvirke overdosedødsfallene?  Og da i hvilken retning?

Med: Thomas Clausen, senterleder og professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo
Kine Haugen, daglig leder for Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus (OUS)
Ronny Bjørnestad, leder for proLAR Nett
Arrangør: Kirkens Bymisjon, Tyrili og Fagrådet
(streames)

11.00 - 12.00 Hvordan formidle det ingen vil snakke om - retoriske og språklige tips for samtalen
Med: Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk og samfunnspåvirkning ved Høyskolen Kristiania, forfatter og gründer av Retoringdal
Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder hos Akan kompetansesenter
Arrangør: Akan kompetansesenter

12.00 -13.00 Karrierebygging i baren. Formiddagscocktails og networking
Innledning ved: Silje Lill Rimstad, Kompetansesenter rus Stavanger
Panelsamtale: «Hvordan navigerer man i baren når man er på jobb?»
Ole Michael Bjørndal – NHO Reiseliv
Silje Lill Rimstad  - Kompetansesenter for Rus i Stavanger
Flere deltakere TBC
Arrangementet ledes av Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter.
Arrangør: Akan kompetansesenter og NHO Reiseliv

14.00 - 16.00 MENNESKERETTIGHETER OG RUSPOLITIKK – LØSNINGER OG TILTAK PÅ BRUKERNES PREMISSER

Menneskerettighetene er universelle fri- og rettigheter, som Norge har forpliktet seg til å følge og styrke. Dette er rettigheter knyttet til blant annet privatliv, familieliv og bevegelsesfrihet. Samtidig vet vi at menneskerettighetene kan og har krenkets av stater som skal forsvare dem.

Diskusjoner om for eksempel straff, avkriminalisering, legalisering og behandlingstilbud har stadig fått større oppmerksomhet, særlig som et resultat av sivil mobilisering og engasjement. Dette har også ført til at brukernes menneskerettigheter har fått økt fokus, og norske institusjoner har bekreftet systematiske offentlige lovovertredelser av brukernes rettigheter.

I dette arrangementet ønsker vi en brei diskusjon om menneskerettighetene på rusfeltet og hvordan vi kan ivareta menneskerettighetene til alle, gjennom nye kunnskapsbaserte løsninger og tiltak.

Bolk 1 – innledere 60 min
Møteleder Farid Shariati Generalsekeretær, Preventio
Innledere: Bård Dyrdal, Leder, Leap Scandinavia, Katrine Holter, Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Politihøgskolen og Anders Dalsaune Jansen Leder, Tyrilstiftelsen

Bolk 2 - debatt 50 min
Møteleder Kenneth Arctander Daglig Leder, RIO
Panel: Mohammed Hersi, Minoritetspolitisk Rådgiver, RIO, Dagfinn Paust, Jurist, strafferettsadvokat, Foreningen Tryggere Ruspolitikk Gabrielle Welle-Strand, Forsker, Senter for rus- og avhengighetsforskning,  Katrine Holter, Bård Dyrdal og Anders Dalsaune Jansen.

Arrangør: RIO og Preventio
(streames)

Onsdag 17. august

08.00 - 08.50 Yoga - Start dagen bra, så blir livet bra.
Arrangør: Back in the Ring

09.00 - 10.00 Når ledelsen ser verdien. Slik drillet vi inn strategien for rusmiddelarbeid #debestefolka 
Hvordan skal vi begynne vårt forebyggende rusmiddelarbeid? Trenger vi jobbe med dette? Hva sier ledelsen? Mange spørsmål rundt et viktig og sentralt spørsmål for å bygge en kultur, trygghet og inkludere alle ansatte.
Med: Sigrunn Wangen Lid, HR Manager ved AF Gruppen
Espen Jahr, HMS-sjef hos AF Decom
De har jobbet med forebyggende rusmiddelarbeid over tid i AF Gruppen og vil fortelle om sitt viktige arbeid, samt dele nyttige tips og erfaring
Arrangør: Akan kompetansesenter

12.00 - 13.00 Å sette sammen bitene – å vokse opp med rus og vold
Martin Eia-Revheim har skrevet en rørende og opprørende bok om sin egen oppvekst med en tørst og voldelig far. "Å sette sammen bitene" er en personlig fortelling om vold, skam og reparasjon.

Martin Eia-Revheim er forfatter, gründer og kulturpersonlighet og møter 
Marius Sjømæling, generalsekretær i BaR, Barn av rusmisbrukere i en samtale ledet av Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.
Arrangør: Kirkens bymisjon, Tyrili og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
(streames)

15.00 - 16.00 Hva mangler i rusbehandling når regjeringen varsler en reform - styrking, differensiering eller sentralisering?
Bruker- og pårørendenettverket i rusfeltet inviterer til paneldebatt med:
Karl Kristian Bekeng (Ap), Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
Sandra Bruflot (H), Stortingsrepresentant, Stortinget
Arild Knutsen, Leder, Foreningen for human narkotikapolitikk
Asbjørn Larsen, Nestleder, RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR Barn av rusmisbrukere er debattleder

Arrangør: Nettverket av bruker og pårørendenettverket og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Nettverket består av Barn av rusmisbrukere, Det hjelper,
Foreningen Human Narkotikapolitikk, Ivareta – pårørende berørt av rus,  Marborg, Normal Norge, ProLAR Nett og RIO.
(streames)

Torsdag 18. august 

08.00 - 08.50 Yoga - Start dagen bra, så blir livet bra.
Arrangør: Back in the Ring

09.00 - 10.00 Vendepunktet – veien ut av rus og avhengighet
Kort introduksjon av Petter Nyquist
Helsedirektoratet – (ikke bekreftet)
Kriminalomsorgen – Bente Aabel, fritidsleder Ringerike Fengsel.
Fire organisasjoner presenterer sitt arbeid: Idretten skaper sjanser, Fotball Stiftelsen, Back in the Ring og Veien tilbake.
Panelsamtale: VENDEPUNKT – Hva kreves?  Samtale mellom politikere og mennesker med rus- og kriminalitetserfaring ledet av Petter Nyquist.
Arrangør: Back in the Ring
(streames)

12.00 - 13.00 #merennbare 
Vi brenner for våre aktiviteter - fordi vi mener de nytter. Nå fester vi grepet for å tydeliggjøre og samordne tiltakene som hører inn under #merennbare - paraplyen. Vi ønsker å vise sammenhenger og bevegelse. Dette ønsker ikke minst våre deltakere å fortelle deg mer om. Gjennom gatefotball, seiling, sykling og mye mer skapes arenaer for nettverksbygging, positive opplevelser og rusfrie liv.
Med:
Thomas Solgård Svendsen -  Stipendiat, Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest og Manchester Metropolitan University
Rune Isegran, Nasjonal koordinator Gatefotball
Rune Isegran – nasjonal koordinator for gatefotballen
Jan Størkersen – nasjonal koordinator for pedalkraft og frisk seilas
Bruker av aktivitets tilbudet i Frelsesarmeens rusomsorg
Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg
(streames)

16.00 - 17.00 Livsløgnen om det gode A4 livet?
Standup show med Merethe Lindstad
Merete var rusavhengig i mange år og brukte blant annet heroin. Etter hjertestans og mange år i behandling i Tyrili jobber hun nå som stand up komiker. Hun bruker sitt liv og sine erfaringer i sine show. Det er mye moro, sterke historier og tankevekkende når hun formidler sine erfaringer både som rusavhengige, men også om A4 livet. 
Kom på åpen russcene og ha en morsom time rundt et alvorlig tema.
Arrangør: Kirkens bymisjon, Tyrili og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
(streames)

 

Historien og vertskap i 2022

Åpen russcene ble etablert på taket av Tyrili Arena i 2018 av Tyrili og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. Målet med etableringen var å sikre en arena for å diskutere rusfag og ruspolitikk. I tillegg til å ha egne arrangement åpnet vi for at andre organisasjoner og virksomheter kunne leie scenen. Det er det mange som har gjort.

- Jeg er spesielt stolt over at vi har en arena som bruker- og pårørendeorganisasjoner benytter, sier leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen. 

Tyrili og Fagrådet har vært vertskap for Åpen Russcene fra 2019 til 2021, men har i år invitert Kirkens Bymisjon med som vertskap og medarrangør for tre felles arrangementer.

Vi gleder oss til å ta imot både fysiske og digitale gjester til Åpen Russcene 2022!