Prisene er redusert
Årsaken til at alle nå kan få behandling er at prisene på medisinen er kraftig redusert fra tidligere. Det skjedde etter at det ble konkurranse og flere aktuelle medikamenter tilgjengelig. For ett år siden ble prisene for genotype 1 og 2 redusert og alle smittende med de genotypene kunne få behandling. Etter det har en rekke pasienter fått behandling og er virusfrie.

Elimineres?
Leverskader er en betydelig dødsårsak for mange tidligere og nåværende rusavhengige. Flere fagfolk mener Norge vil være i stand til å utrydde Hepatitt C viruset før 2030 som er Verdens helseorganisasjonen sitt mål. Utfordringen nå blir å nå ut til de mer enn 20 000 som er smittet av hepatitt C viruset. Her må brukerorganisajoner, fagfolk og andre aktører bidra. Fagrådet forventer også at regjeringen øker ambisjonene for dette arbeidet og bidrar.

En seier for brukerorganisasjonene
God og effektiv Hepatitt C behandling for alle har brukerorganisasjonene på rusfeltet vært samlet om. De har arbeidet sammen for å påvirke både politikere og byråkrater. De har jobbet godt med spørsmålet sammen med en rekke sentrale aktører. Det er i den sammenheng vanskelig å komme utenom det betydelige engasjementet og arbeidet legene, Olav Dalgaard og Knut Boe-Kielland, har hatt i dette arbeidet. Brukerorganisasjonen proLAR har også utviklet nettsiden hepC.no som gir god informasjon til brukere.