Mange typer Hepatitt C
Hepatitt C er et virus som ofte deles inn i fire genotyper. De nye godkjenningene gjelder genotype 1, 2 og 3. Fra før er det et godt behandlingstilbud for genotype 1 og 4.

Kan ikke starte behandling før 1. februar 2018
Beslutningsforum kom mandag frem til at to legemidler kan inngå i anbudet. Legemidlene kan imidlertid ikke tas i bruk før før anbudet gjennomføres 1. februar 2018.

Tidligere har et tredje konkurrerende legemiddel for genotype 1, 2 og 3, blitt godkjent. En positiv effekt av dette vil sannsynligvis være en reell priskonkurranse på behandling av genotype 1,2 og 3.

Positivt for eliminering av viruset?
Norge har ingen konkret visjon om å eliminere Hepatitt C i strategien som ble publisert sommeren 2016. Mange har reagert sterkt på dette og lege/ROP-forsker Knut Boe Kielland uttalte i februar 2017 - Det er lenge siden Norge sist hadde muligheten til utrydde en epidemi – nå har vi en god anledning!

Uttalelsen er mer relevant enn noen gang og med de nye godkjente legemidlene vil kanskje målet være nærmere rekkevidde?