På vår nettside har vi nå utviklet en egen infoside til innbyggere som erfarer problemer innenfor rus og avhengighet. 

Den beskriver forslag til hva du konkret kan gjøre og hvem du kan ringe. 

I Norge har vi delt rus- og avhengighetsbehandling inn i to nivå; Hjelp i kommunen og hjelp i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kommer tilbud fra ideelle og frivillige organisasjoner. Det er ikke alltid lett å vite hva slags type hjelp en trenger. Vi har prøvd å beskrive de ulike tilbudene og lagt inn relevante lenker. 

Klikk her for å se hva siden "ABC til rusbehandling" inneholder

Klikk her for å se hele ressurssiden vår for pasienter og deres venner/familier