Styremedlem i Fagrådet-Rusfeltets hovedorganisasjon og Rus og Psykiskhelse sjef i Sandnes kommune, Trude Lønning, blogger denne uka om kommunens erfaringer med å ha en musikkterapeut som del av sitt tverrfaglig rus- og psykisk helseteam.

-Ansettelse av musikkterapeut ble vurdert til å være et godt recoverystøttende tiltak for å bidra til å øke fokuset på håp, identitet, samhørighet, mening i livet og empowerment, i vår tilnærming.
Trude Lønning

Les bloggen fra Trude Lønning

Sandnes kommune har tatt helsedirektoratets retningslinjer med anbefalinger om å tilby musikkterapi på alvor. De har nå snart to års erfaring med tilbudet. Sammen med kommunene Fredrikstad og Sør-Odal har de nå lengst erfaring med musikkterapi i rus- og psykisk helseteam i Norge.

Hva er musikkterapi og hvorfor skal vi tilby dette i rusbehandling og oppfølging?

Ønsker du brosjyre om musikkterapi?
To brosjyrer er tilgjengelig på nett og i papirformat. Forskjellen på brosjyrene er kun målgruppene. Den første er laget for folk som arbeider innen rus- og psykisk helsefeltet. Den andre er for brukere av tjenestene.
1. Brosjyre. Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte KoRus-Vest Bergen.

2. Brosjyre (brukere av rus- og psykisk helsetjenester). Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte Fagrådet eller KoRus-Vest Bergen.