Mer enn 28 500 personer mottok helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2. tertial av 2022. Det er en økning på 1 prosent fra samme periode i 2021. Av dem fikk 481 personer hjelp i Helfo-godkjente institusjoner. Det er en økning på 16 prosent.

Økning i døgnbehandling
Det har vært nesten 430 000 oppholdsdøgn i TSB i årets åtte første måneder. Det er en økning på to prosent. Økningen utgjør ca 8000 døgn eller ca 33 behandlingsplasser i så langt i år. De Helfo-godkjente institusjonene har drøye 44 500 oppholdsdøgn og det tilsvarer drøye ti prosent av oppholdsdøgn totalt. Omregnet i døgnplasser utgjør 44 500 døgn ca 182 plasser.

Dette er plasser som skal avvikles i 2023. 

Nedgang i polikliniske kontakter
Det var nesten 378 000 polikliniske kontakter i løpet årets åtte første måneder. Det er en nedgang på fem prosent. 

Her er det viktig å si at nedgangen er i antall indirekte møter, det vil si telefon- og videokonsultasjoner. Det er økning i antall direkte møter mellom pasient og behandler. Det er å lese som en korrigering fra tiden med koronarestriksjoner.

Det er svært få polikliniske konsultasjoner hos de Helfo-godkjente institusjonene, kun 309 konsultasjoner.

Avvikling av Fritt behandlingsvalg
De fleste er kjent med at Fritt behandlingsvalg skal avvikles pr 1.1.2023 med overgangsordning til 30. juni 2023.

Fredag 20. oktober ble proposisjonen behandlet i statsråd på slottet og er nå oversendt Stortinget til behandling. Stortinget må behandle proposisjonen raskt siden ordningen avvikles innen utgangen av året. I proposisjonen skriver regjeringen at helseforetakene må sikre kapasitet og tilbud til pasientene og om nødvendig gjøre anskaffelser.