25 personer deltar på studieturen og representerer brukerorganisasjoner, myndigheter, ideelle aktører, spesialisthelsetjenesten, kommuner og legemiddelindustrien.

Portugalmodellen blir ofte tegnet opp som et forbilde når vi snakker om endringer som bør gjøres i norsk narkotikapolitikk. Portugal ønsket å bygge sin politikk på to prinsipper; humanisme og pragmatisme. Prinsippene førte til at avkriminalisering ble et logisk virkemiddel for å oppnå bedre forebygging, behandlingsresultater og reintegrering i samfunnet.

Vi skal besøke blant annet SICAD (rusdirektoratet i Portugal), behandlingsinstitusjoner, lavterskeltilbud, Lisboas narkotikakommisjon og EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Overraskende nok har Portugal, et lite land med konservative verdier, sterk katolsk tradisjon og historisk sett en ung demokratisk stat, blitt modell for internasjonale reformer innen narkotikapolitikk. Allerede i 2001 avkriminaliserte Portugal besittelse av brukerdoser og narkotikabruk, og flyttet dette fullstendig ut av rettssystemet og over til folkehelse. Portugal har fått mye oppmerksomhet fordi de turte å inkludere alle stoffer i dette, inkludert de som ofte blir definert som «harde»; heroin og kokain.

Målet med Fagrådets studieturer er å bygge nettverk, hente kunnskap, inspirasjon og erfaringer fra andre land. I 2016 gikk turen til Roma, i 2017 Wien.