Bredden av rusfeltet deltar gjennom representanter fra kompetansesentre, offentlige helseforetak, kommuner, private ideelle institusjoner og brukerorganisasjoner.

Ruspolitisk har Wien vært mye i media de siste årene. Mye på grunn av at FNs narkotikakommisjon har sete her, – og at kommisjonen fra 2016 er ledet av den norske ambassadøren Bente Angell-Hansen. På studieturen møter vi henne og får et møte med United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC er spesielt interessant å besøke nå med tanke på den politiske diskusjonen i Norge knyttet til avkriminalisering.

Turen dreier seg ikke kun om storpolitikk. Vi får se flere spennende lokale tiltak i Wien. Deltakerne får et innblikk i et nytt, unikt og innovativt behandlingsprosjekt kalt “Alkohol 2020”. De vil også få presentert kompetansesenteret for syntetiske og nye narkotiske stoffer “Checkit!” Vi vil også få omvisning på Schloss Johnsdorf - senter for avhengighetsbehandling.

Deltakerne vil få presentert Østerrisk ruspolitikk og forebyggingsstrategier og besøke det sosialmedisinske veiledningssenteret “Das jedmayer” ved “Suchthilfe Wien”. Vi ser fram til lærerike dager.