Trenden er nokså stabil. Fremdeles er cannabis det mest vanlige illegale rusmiddelet for personer som behandles i spesialisthelsetjenesten. Den største endringen er knyttet til kokain.

De fire regionale helseforetakene har ansvar for at det finnes et nødvendig behandlingstilbud for personer med rusmiddelproblemer/avhengighetsdiagnose i Norge. Ansvaret omfatter så vel poliklinisk behandling som dag- og døgnbehandling, og kan gis i egne helseforetak eller gjennom private avtalepartnere. I Norge har hjelpe- og behandlingstilbudet til personer med rusmiddelproblemer tradisjonelt hatt et stort innslag av private aktører. fhi.no

FHI peker på seks utviklingstrekk det kan være verdt å merke seg:
  1. Antall pasienter har økt med 13 prosent fra 2012 til 2022
  2. Økningen i antall pasienter med opioiddiagnose var på 38 prosent i samme periode. Samtidig ble antall pasienter med hoveddiagnose «flere samtidige rusmiddelproblemer/flere stoffer» redusert med 20 prosent
  3. Den største endringen er knyttet til problematisk bruk av kokain. Tallet firedoblet seg i perioden. Det siste året var økningen på 40 prosent. 
  4. Pasienter med en diagnose for cannabisproblemer ligger stabilt over 3000 i året 
  5. Blant pasienter som kom i behandling for første gang i 2022 var cannabisdiagnose vanligst (27 prosent)
  6. Pasienter med cannabisproblemer var klart yngst av nye pasienter i behandling. En av tre var under 25 år og seks av ti under 30 år. Blant nye pasienter med en diagnose knyttet til opioidbruk var over halvparten over 40 år

Les mer om: Behandling for problemer med illegale rusmidler i spesialisthelsetjenesten