Det er med stor glede Fagrådet registrerer at flere ønsker å være en del av felleskapet som nå knytter mer enn 120 aktører sammen. 120 aktører som igjen har en rekke tilhørende og underliggende virksomheter. Fagrådet er landets klart største organisasjon på rusfeltet.

Alle brukerorganisasjonene på rusfeltet er nå samlet i Fagrådet og vi kan enda enklere enn tidligere fortsette samarbeidet om felles prioriteringsområder.

De nye medlemmene er:
- Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter
- dnepharma AS
- Forbundet mot rusgift
- Foreningen Tryggere Ruspolitikk
- KBT Midt-Norge, kompetansesenter for brukerstyring og tjenesteutvikling
- LMS landsforeningen mot stoffmisbruk
- Oslo kommune, Thereses hus
- RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
- Rusettervernet i Sogn og Fjordane
- SAFIR, Kirkens bymisjon
- Sarpsborg kommune, kompetansesenter rus og psykisk helse
- Stiftelsen Veien ut
- WAYBACK - stiftelsen livet etter soning

Fordeler ved medlemskap
Noen av fordelene ved medlemskap er blant annet:
* å delta i faglige nettverk
* å få reduserte priser på Fagrådets møteplasser og konferanser
* å annonsere gratis ledige stillinger på www.rusfeltet.no (som er besøkt av over 10 000 mennesker hver måned)
* å gratis informere om egne kurs og konferanser på Fagrådets nettside
* å fremme rusfaglig arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg på nettsiden
* å få hjelp i høringsprosesser med forslag til høringssvar som medlemmene kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til
* at ansatte i medlemsvirksomheter kan søke stipend hos Fagrådet
* å delta på studieturer
* å foreslå kandidater til Fagrådets priser
* å påvirke hva Fagrådet skal prioritere av oppgaver gjennom å delta på årsmøtet eller bli valgt inn i styret

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag. 

Er din virksomhet allerede medlem så husk å meld deg på til årsmøtet 11. mai på hotel Bristol i Oslo. Les mer om årsmøtet her...