Årsmøtet er på Hotel Bristol i Oslo og etter årsmøtet samles vi for en felles middag samme sted.
Fagrådet er medlemmene og årsmøtet er den viktigste arena for dialog mellom medlemmer, styret og administrasjon.  Her er det muligheter for ris og ros, oppklarende spørsmål og meningsutveksling. De saker som skal behandles på årsmøtet følger av vedtektene. Sakslisten til årsmøtet:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsmelding
4. Regnskap 2016 og revisorberetning
5.  Budsjett 2017
6. Arbeidsplan
7. Innkomne saker
a) Endring av styresammensetning, vedtektenes § 6
8. Valg
- 4 styremedlemmer skal velges

Endelig saksliste sendes medlemmene senest 20.april 2017.

Fint om dere melder dere på til årsmøtet ved å sende e-post til fagraadet@rusfeltet.no eller direkte til leder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290. Fint om dere sier fra om dere også vil delta på årsmøtemiddagen i etterkant.  Det er mulig å møte med flere representanter på årsmøtet selv om organisasjonen/virksomheten kun har en stemme.