Hva gjør du for å føle deg bra eller få en pause i hverdagen? Avdeling rus og avhengighet har utviklet digitale kurs for alle som strever med å redusere bruken av alkohol, tabletter eller andre rusmidler, men som ønsker å gjøre en positiv endring! Kursene er laget for innbyggere i Sandnes kommune, de er gratis og aldersgrense er 15 år. 

Vi vet at skam kan være et hinder for å ta imot hjelp, og av den grunn har vi bestemt at kurset vårt skal foregå digitalt og at deltakerne ikke blir synlige for hverandre. Dette håper vi kan bidra til at flere tar kontakt og ønsker å ta imot hjelp. Det er mulig å endre dårlige mønstre i livet - og det å ta imot hjelp er et stort og viktig første steg!
Rus og Psykisk helsehjelp, Sandnes kommune

Sandes kommune har også laget en animasjonsfilmen som du kan se ved å trykke her. Den viser hvordan ulike avhengigheter kan påvirke deg. 

Kursene går under betegnelsen "Rask rus" og ble lansert 3. september på kommunens nettside og facebook. -  Vi er veldig fornøyde med både nettside og film, sier Rus og Psykiskhelse sjef Trude Lønning.

Avdeling rus og avhengighet utvikler også kurs for mestring av ulike andre avhengigheter. Dette kan være gaming, gambling, sukker, sex, porno, mat, trening, sosiale medier og shopping. Dette er også vanlige ting som gir oss glede og spenning i hverdagen, men som kan ha store negative konsekvenser i livene våre når vi bruker det for mye eller for ofte. Mange ganger er det familie og venner som merker at slike ting begynner å ta en større del av livene våre og påvirker livskvaliteten negativt. 

Kursene er klar i løpet av høsten 2020. Digitalt kurs innen rusavhengighet starter allerede torsdag 17. september. Bor du i Sandnes kommune kan du melde deg på ved å ringe Mottak og oppfølgingssenteret på telefon: 46 89 55 82 eller sende en e-post til avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

Det er ofte en glidende overgang fra å ha en vane, en uvane og til å være avhengig. Alle typer stimuli kan gi glede og spenning, før konsekvensene blir så store at de påviker livet vårt negativt.

Det er kjent at én av ti har et problematisk forhold til rusmidler. Det samme tallet gjelder for dem som er i ferd med, eller har utviklet avhengighet til penge- eller dataspill. Antall i Norge som er avhengig av trening, sosiale medier, porno, sukker, mat eller shopping er ukjent, etter hva Fagrådet erfarer.

Vi gratulerer  Sandnes kommune med innovativt kurstilbud og håper arbeidet kan være til inspirasjon for flere kommuner.