Med stolthet har vi sammenfattet perioden mars 2019-mars 2020, som inkluderer en stor bredde av rusfaglige og ruspolitiske aktiviteter.

Årets forside er gatekunst fotografert på studieturen til Nederland i  juni 2019. Tematisk var det et enkelt valg sett ut fra det politiske landskapet som i perioden har vært sterkt preget av Rusreformen – fra straff til helse.

Fra årsmeldingens innledning:
“På slutten av 2019 leverte Rusreformutvalget sin utredning om avkriminalisering av kjøp, bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Helseminister Bent Høie omtalte det som en historisk dag. Andre har brukt begreper som den største sosialpolitiske reformen i nyere tid. Det er stor støtte for å gå fra straff til hjelp for de rusavhengige. For andre brukere uttrykkes det mer bekymring. Det vi vet er at i løpet av neste år vil dette, mest sannsynlig, være avgjort”.

Hvert år skriver vi årsmelding, de siste to har vi laget en printet utgave som vi deler ut på årsmøtet, med bilder, detaljerte beskrivelser og årsregnskap.

Årsmeldingen inkluderer foruten aktiviteter og regnskap en oversikt over styremedlemmer, endringer og besøk hos medlemsvirksomheter og et konkret innblikk i de 188 sakene vi skrev på rusfeltet.no i perioden. Nettsiden blir stadig mer besøkt og forteller oss at den er en viktig arena for kunnskap, informasjon og meningsutveksling.

Les hele rapporten ved å klikke her (PDF, 1MB)