Boken omhandler etiske og juridiske aspekter knyttet til FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), der Nordlie skriver et kapittel om Borgestadklinikkens erfaringer med gravide og bruk av tvang (etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3). FASD er en internasjonal samlebetegnelse for alkoholrelaterte fosterskader, som omfatter Føtalt Alkohol Syndrom( FAS) og del-FAS eller Føtale Alkohol Effekter (FAE). I Norge er det estimert at ca 450 barn årlig blir født med FASD. Tittelen på Nordlies kapittel er "Experience in Involuntary Hospitalisation of Drug and Alcohol Addicted Mothers during Their Pregnancies at Borgestadklinikken, Norway".

Boken er nummer 63 i en serie fra Springer forlag om etiske og juridiske aspekter ved medisinske områder. Boken har 18 kapitler med forfattere fra sju ulike land og kan bestilles på www.springer.com.

Nordlie beskriver både lovverk og handlingsforløp og viser til at Norge er det eneste landet i verden med en spesifikk tvangsbestemmelse for gravide.  Han løfter opp flere dilemma ved tvangsbruk og viktigheten av å se fosterets interesser. Nordlie gir god innsikt i hvilke muligheter som ligger i et tvungent tilbakehold og beskriver eksempler på innhold i et behandlingstilbud.

Resultatene fra Nordlies studie på fødselsvekt (1996-2009) er også med i kapitlet. Nordlies arbeid viser en klar indikasjon på at tidlig innleggelse etter § 10-3 gir resultater knyttet til økt fødselsvekt og fødsel nærmere termin. En lengre innleggelse gir ofte bedre helse og mindre stress for den gravide og mindre risiko for fosteret skriver Nordlie og konkluderer med at fordelene er flere enn ulempene.