Regjeringen har "regnet på nytt" og har funnet ut at, i perioden 2016-2019 var mellom 500 -600 millioner av tilskuddet til Husbanken blitt brukt på boliger til rusavhengige.

150 millioner i frie midler til kommunene og 13 millioner til et prøveprosjekt for heroinassistert behandling er det som bevilges av friske midler til rusfeltet i 2020.

Dette er mer enn skuffende og trist - at regjeringen ikke klarte å fullføre en nødvendig og etterlengtet opptrapping av rusfeltet.

Et interessant perspektiv er at for ett år siden ble 50 millioner av Husbankens tilskudd beregnet inn i planen. Etter ny regnemåte er tilskuddet blitt tidoblet. Det er beregningsmåte som i beste fall kan kalles kreativ bokføring.

Opptrappingsplanen skulle gi et ekstra løft, sa helseminister Bent Høie da han presenterte planen i 2015. Et løft ut over den vanlige veksten i budsjettet. Regnemåten for Husbanken viser at det ikke er tilfelle. Det som er brukt til boliger i perioden er det "vanlige" og det vil være vekst utover 5-600 millioner som bør beregnes som opptrapping.

Gitt resultater
Opptrappingsplanen har gitt resultater og det er en økning i årsverk. Flere er i arbeid og aktivitet og flere har kommet over i egen bolig. Regjeringen stopper imidlertid på oppløpssiden, for å bruke en metafor fra idretten.  Det er en stor skuffelse at de ikke fullfører det løpet de startet.

Ingen store endringer i Stortinget
Stortinget skal nå behandle budsjettet og endelig godkjenning skjer i desember. Det er ingen grunn til å tro at det blir noen særlig endringer under behandlingen siden vi nå har flertallsregjering.

Men det er viktig at rusfeltets organisasjoner møter i høringene i Stortinget og gir uttrykk for et behov for fortsatt styrking.

Maria Jahrmann Bjerke til fagkonferansen
Statssekretær Bjerke kommer til vår fagkonferanse førstkommende onsdag. Vi regner med at hun vil forklare den nye beregningsmåten og ellers beskrive hvordan de skal sikre likeverdige tjenester i framtiden for folk med rusproblemer.