Nederland har gjennomført et prosjekt med fotlenker - for folk som har begått kriminelle handlinger i alkoholpåvirket tilstand. Fotlenken skal hindre alkoholinntak ved at den hver halvtime måler svette - og via denne registrerer om personen har drukket alkohol. 

Sju av ti klarer å holde seg unna alkohol

De oppsiktsvekkende resultatene viser at hele sju av ti klarer å holde seg rusfri under soning - og nær halvparten har i tillegg erfart at de klarte å holde seg rusfrie i tre måneder etter at lenken ble tatt av. Dette er svært gode resultater sammenlignet med urinprøver eller andre tilbud i Nederland. Nå er prosjektet gått over i ordinær drift.

Prøveprosjekt fra 2017

Mellom 20 og 40 prosent av all voldskriminalitet i Nederland er koblet til alkoholbruk. Men det er ikke bare straffedømte knyttet til vold og drap som får tilbudet. Ulike typer trafikkovertredelser forbundet med alkohol er også inkludert. Prøveprosjektet med fotlenker startet i 2017. Fotlenkene ser ut til å fungere bedre enn urinprøver - enkelte mener at dette skyldes at rapporteringene om eventuelle alkoholinntak foregår 24/7. Rapporteringene sendes til en miljøarbeider daglig. Ved brudd får miljøarbeideren med andre ord svært raskt beskjed og kan oppsøke den straffedømte. 

Fotlenken sender ikke inn annen informasjon enn alkoholstatus. Folk kan bevege seg fritt og lenken er lett å skjule.

Et godt hjelpemiddel for ikke å drikke?

Straffedømte som har fått tilbudet i prøveperioden har bekreftet at fotlenken fungerer bedre enn urinprøver på flere måter. For det første er en overvåket hele tiden - som i seg selv er et godt hjelpemiddel for ikke å drikke. I tillegg sier de at de har en bevegelsesfrihet og en verdighet som er mye bedre enn pålagte urinprøver.

Ligende erfaringer i Norge?

Etter hva vi i Fagrådet erfarer, er funnene fra Nederland i tråd med norske funn. En masteroppgave fra 2018 som undersøkte soningsopplevelser med fotlenke beskriver blant annet at fotlenker gir mulighet til å styrke relasjoner og sysselsetting som arbeid eller skole, som kan påvirke positivt til å unngå nye lovbrudd. 

Ser en på tilbakefall til kriminalitet, tyder forskning, også i Norge, på at soning med fotlenke reduserer risikoen for tilbakefall blant domfelte. På den annen side har de aller fleste som soner med fotlenke allerede lav risiko for tilbakefall, og det er vanskelig å gjøre en sammenligning mellom domfelte som soner med fotlenke og domfelte som soner i fengsel, uten å ta forbehold.

Med kunnskap om hvordan ubetinget soning fører til utenforskap og en rekke sosiale, økonomiske og praktiske problemer er det uansett interessant å se på erfaringer fra andre land. Vi verdsetter nytenkning knyttet til sanksjoner og konsekvenser etter lovbrudd.