Helsedirektoratet gir i retningslinjen 92 anbefalinger om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

Om brukermedvirkning ved avrusning sier retningslinjen: "Tjenestene bør systematisk involvere brukerrepresentanter i utviklingen av kompetanseprogram, skriftlige rutiner og diskusjoner om organiseringen av tjenesten. Tjenesten skal organiseres slik at behandlingen muliggjør at pasienten får medvirke i egen prosess og at pårørende får mulighet til å medvirke, dersom pasienten ønsker det. Virksomheten skal sikre bruk av Individuell plan under behandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring bør integreres i virksomheten. Virksomheten kan vurdere å ansette erfaringskonsulent." I tråd med ny retningslinje for rusbehandling viser også denne retningslinjen et tydelig resultat av arbeidet med brukermedvirkning de siste årene. Anbefalingene gir anslag til en helt ny tid innen rusbehandling.

Over 40 anbefalinger er knyttet til avrusning fra ulike typer rusmidler med seks tilleggs-anbefalinger for gravide. Sju anbefalinger knytter seg til behandlingsinnholdet under selve avrusningen; psykososial behandling, legemiddelbehandling av søvnløshet, depresjon og angst under avgiftning og støttebehandling med fysisk aktivitet, musikkterapi og akupunktur.

Det skal lages en helhetlig plan som innbefatter flere tilgrensende retningslinjer skriver Helsedirektoratet på sin nettside. Et implementeringsarbeid vil bli iverksatt i forbindelse med retningslinjens ferdigstillelse for å sikre at retningslinjen og dens anbefalinger er godt kjent for aktuelle fagmiljøer og brukere.

Presentasjonen av denne retningslinjen og ny retningslinje for rusbehandling skjer onsdag 2. mars, og er flyttet fra Helsedirektoratet til Radisson Blue på Holbergs plass. Etter stor pågang og det er mer enn 300 påmeldte. Helse- og omsorgsminister Bent Høie stiller med egen åpningshilsen til forsamlingen.

Les hele retningslinjen her